Geen toegang

16-12-2014

De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. De meeste maatregelen, bedoeld om het combineren van werk en zorg gemakkelijker te maken, gaan vanaf 1 januari 2015 gelden. Dit wetsvoorstel hangt samen met de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die zijn gericht op een fatsoenlijke en moderne arbeidsmarkt.