Aanpak personeelstekort in techniek en ICT: 123 miljoen euro voor betere samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven

08-06-2023

De inzet van publiek-private samenwerkingen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven:

  • jongeren opleiden zodat zij de juiste vaardigheden hebben voor de regionale arbeidsmarkt,
  • medewerkers van het regionale bedrijfsleven blijvend inzetbaar houden door om- en bijscholing,
  • de innovatiekracht van het mkb stimuleren.

Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit om bestaande samenwerkingsverbanden een stap verder te brengen. De bijdrage komt uit het Nationaal Groeifonds en is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen. Hiermee wil het kabinet het personeelstekort in techniek en ICT aanpakken, zodat Nederland vol kan blijven inzetten op de energie- en digitale transitie.