Druk op accountants brengt mkb in problemen

29-03-2023

Het is belangrijk dat de boekhouding klopt. Dat geldt voor de overheid en voor het bedrijfsleven. Zeker in een tijd van onzekerheden en transities. Dan kan een accountant niet alleen een controlerende, maar ook een adviserende rol vervullen. Alleen komt de accountant in het midden- en kleinbedrijf daar momenteel veel te weinig aan toe.

 

Minder accountants

De accountant is namelijk vooral bezig met het volgen van allerlei toezichtregels die hij krijgt opgelegd door de Autoriteit Financiële Markten. Er zijn zelfs accountantskantoren die ermee ophouden omdat ze geen zin meer hebben in alle administratieve rompslomp die daarbij komt kijken, en de toenemende kosten. Dat maakt het voor mkb-bedrijven lastiger om een accountant te vinden. 

 

Extra kosten

Er worden ook nieuwe taken neergelegd bij accountants. Zoals de controle van het duurzaamheidsverslag van bedrijven. Dat is werk dat er nog eens bijkomt voor accountants, naast het controleren van de jaarrekening van bedrijven. Zij maken daarvoor extra kosten, en berekenen die natuurlijk door aan hun klanten. De grote accountantskantoren gaan er zelfs al toe over om accountants uit het buitenland te halen om aan de vraag te kunnen voldoen.

 

Ook Europees probleem

Dan maar geen accountant inschakelen? Dat kan niet, want vanaf een bepaalde bedrijfsomvang is de accountantscontrole verplicht. En daar komt nog een ander probleem om de hoek kijken. De Europese omvangscriteria gaan onder meer uit van een bepaalde omzet. Alleen wordt dat bedrag niet geïndexeerd. Het gevolg: bedrijven zien hun omzet ‘op papier’ stijgen door de grote inflatie, terwijl er aan de omvang van het bedrijf niets verandert. Toch vallen zij daardoor ineens in de categorie bedrijven waarvoor een accountant verplicht is. En dan heb je het toch over 50.000 euro.

 

Toekomst accountancy

Zo neemt de vraag naar de schaarse accountant nog meer toe. Het zal tijd vergen om die criteria te veranderen (want Europees geregeld), maar bedrijven zitten ondertussen wel met de gebakken peren. Ik constateer dat het nu allemaal op een ongelukkige manier samenkomt voor het mkb. Donderdag overlegt de Tweede Kamer over de toekomst van de accountancy. Het lijkt me zaak dat dit punt dan zeker op tafel komt.

 

Eva Eijkelenboom

Beleidssecretaris accountancy