Diploma's zijn belangrijk, maar skills net zo goed

26-06-2023

In de zoektocht naar nieuw personeel kijken bedrijven nog heel vaak alleen maar naar diploma’s en certificaten en veel minder naar ‘skills’. Terwijl die net zo belangrijk zijn: wat heb je in je gehele werkzame leven en daarbuiten geleerd qua kennis, kunde en vaardigheden? Die verworven skills kunnen een grotere rol spelen. Als mensen van baan naar baan gaan én als ze willen doorgroeien in het eigen bedrijf. Een bakkersdiploma met daarna 15 jaar ervaring lijkt in eerste instantie weinig waarde te hebben in de bouwsector, net zoals mantelzorgervaring bij een overstap naar de zorg. Toch is dat waardevol.

 

Al werkende leren

Ik weet zeker dat je al werkende veel leert en vaardigheden opdoet die óveral zijn in te zetten, of te ‘vertalen’ zijn naar een nieuwe baan of functie met nieuwe taken. Dat vraagt dan wel om een systeem waarin we deze skills goed kunnen vergelijken met wat gevraagd wordt voor een functie én controleren. Wat mensen kennen, kunnen en weten moet dus goed in beeld worden gebracht. Dat vergt meten en vastleggen en kijken wat je nodig hebt voor de volgende stap.

 

Skillspaspoort

Sommige branches en sectoren werken al aan een systeem om goed in kaart te kunnen brengen wat mensen aan skills in huis hebben en verwerven. Dat wordt dan verzameld in een zogenoemd skillspaspoort. Alleen zo kun je beoordelen wat die bakker allemaal aan skills heeft die handig zijn in de bouw. En waar die ervaring als mantelzorger past in die nieuwe zorgbaan.

 

Betrouwbaar systeem

Wat dan nog nodig is, is een betrouwbaar systeem waarbij alle paspoorten dezelfde standaard hanteren. Want ik wil dat we waken voor een soort LinkedIn, waar iedereen z’n eigen prestaties toch nét even wat mooier voorstelt en die ervaring zelf tóch wat meer gewicht meegeeft. Dat is alleen maar verwarrend en ondergraaft het benodigde vertrouwen in het systeem.

 

Erkenning

Ook moet er controle zijn, zodat er geen vervalsingen in omloop komen. En het moet ook erkenning krijgen in het onderwijs en daar vrijstellingen op kunnen leveren als je toch een formeel diploma wil halen. Ik weet ook wel dat het risico op de loer ligt dat we veel administratie op onze hals halen. Dat moeten we zeker zien te voorkomen en dit goed met elkaar afstemmen.

 

Levenslang leren

Het opstellen van een standaard én het instellen van deze skills paspoorten stimuleert ook levenslang ontwikkelen. Je kunt je eigen ontwikkeling vastleggen, in de wetenschap dat het waarde heeft als je een keer een overstap maakt. Werkzoekenden kunnen zich beter onderscheiden en werkgevers vinden makkelijker de juiste match.

 

Laten we daarom serieus werk maken van het werken en werven met en het standaardiseren van ‘skills’. En dan hebben we met het skills paspoort een belangrijk document voor onze gezamenlijke reis naar een toekomst vol passend werk en persoonlijke ontwikkeling.

 

 

Gertrud van Erp

Beleidssecretaris onderwijs