Coronacrisis dwingt ons tot een andere blik op innovatie

15-05-2020

Het is fijn dat het leven in deze onzekere tijden ook nog wat zekerheden heeft.

 

Één van die zekerheden is dat ons planbureau voor de verkiezingen altijd met de reeks 'kansrijk beleid' komt. Of het nu om innovatie gaat of de fiscaliteit, vlak voor de verkiezingsprogramma’s komen dit soort beleidsspoorboekjes uit, waar vaak gretig gebruik van wordt gemaakt door de politieke partijen.

Een andere zekerheid? Dat het best goed te voorspellen is hoe onze planeconomen denken over de verschillende beleidsterreinen. Zo kent het planbureau enkele klassiekers op het gebied van innovatie. Komen ze: het is maar lastig het effect van onderzoek en innovatie in de modellen te krijgen, de innovatiebox is onverstandig en de WBSO moet strenger.

 

Andere vraagstukken zijn belangrijk

Ja, we leven in een tijd waarin we zeker weten dat we niets zeker weten. Maar mij lijkt echter wel zeker dat de wereld er na deze crisis anders uit gaat zien. En dat veelal andere vraagstukken een belangrijke rol gaan spelen. Waar ik dan bijvoorbeeld aan denk: benutten we de mogelijkheden van digitalisering ten volle? Slagen we erin stappen te zetten naar verdere verduurzaming? Doen we er verstandig aan zo afhankelijk te zijn van andere werelddelen voor nieuwe technologie?

 

Innovatie

Stuk voor stuk vragen die nu aan bod zullen komen. En bij al deze vraagstukken is de rol van onderzoek en innovatie onmiskenbaar groot. We zullen die innovatiemotor dus heel snel weer aan de praat moeten krijgen. Ik vraag me af wat voor beleid daarbij past. Moet het investeringsfonds niet heel snel worden ingevoerd om een impuls te geven aan AI of biotechnologie? Is het juist nu niet van belang te kijken of we ons fiscale instrumentarium zo kunnen inrichten dat bedrijven meer gaan investeren in innovatie?

 

Gemiste kans

Het CPB helpt ons hier helaas niet bij. In die zin is het gemiste kans, die studie kansrijk beleid. Maar het moet gezegd: er zitten ook kleine verrassingen in. Zo wijst het CPB op het belang van de innovatiebox voor het vestigingsklimaat. Ook acht men de kans groot dat investeringen in het toegepast onderzoek welvaartsverhogend werken. De studie laat in zekere zin zien dat het CPB ook blijft vernieuwen. Maar die stapjes naar vernieuwing: dat mogen wat mij betreft wel stappen worden.

 

Thomas Grosfeld
Beleidssecretaris innovatie