Reactie internationale studenten van VNO-NCW, MKB-Nederland en Techleap, brief aan minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

20-02-2023

Geachte heer Dijkgraaf,

 

In het Kamerdebat over internationalisering van 31 januari sprak u met de Tweede Kamer af om te kijken naar manieren om de instroom van buitenlandse studenten te beheersen. Er was kritiek dat met Nederlands belastinggeld betaalde internationale studenten druk leggen op ons onderwijssysteem en huisvesting.
Onze nieuwe economie zal bestaan uit duurzame en high tech bedrijvigheid. Daar zal Nederland in de toekomst zijn geld mee moeten verdienen. Internationale studenten in bèta-vakken zijn daar onontbeerlijk voor. Een stop op het aantrekken van dat type internationaal talent zou daarom zeer onverstandig zijn.

 

Wij pleiten daarom voor een strategisch internationaliseringsbeleid, met gerichte instrumenten, dat de toegevoegde waarde van internationale studenten maximaliseert. Op deze manier kan de instroom beter worden gereguleerd en de toegankelijkheid van opleidingen geborgd.

 

Zie de Download voor de volledige brief.