In control statement, brief aan de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

17-10-2022

Geachte commissieleden,

 

Het in control statement staat momenteel volop in de belangstelling, ook in Codeverband. Zo kan worden gewezen op uw aanpassing van de Corporate Governance Code, die ertoe strekt dat het bestuursverslag in voldoende mate inzicht geeft in tekortkomingen in de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen met betrekking tot niet alleen verslaggevingsrisico’s, maar ook strategische risico’s, operationele risico’s en compliancerisico’s. Deze aanpassing is een belangrijke stap voorwaarts.

 

Het denken houdt daarmee echter niet op. VNO-NCW heeft de ambitie om, als schragende partij, op het gebied van het in control statement, een extra stap te zetten.

 

Zie de Download voor de volledige brief.