Commissiedebat over het China-beleid op 6 juli a.s., brief aan de VC voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer

30-06-2023

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken,

 

Op 6 juli a.s. vindt het Commissiedebat over het China-beleid plaats. Vanuit het bedrijfsleven worden de ontwikkelingen rondom China zowel op nationaal- als op internationaal niveau op de voet gevolgd. China is een belangrijke markt voor Nederlandse bedrijven en een belangrijke productielocatie. Zo zijn onze waardeketens bijna altijd op enigerlei wijze verbonden met China, al is het maar voor een gedeelte. Voor grote en middelgrote bedrijven is actief zijn op de Chinese markt van groot belang om op wereldwijde schaal competitief te zijn en te blijven. Feit is dat we, althans voorlopig, voor de mondiale klimaatuitdaging waar we voor staan niet zonder China kunnen. Aan de ene kant is China een van de grootste vervuilers, aan de andere kant juist een partner, als leverancier van tal van producten die nodig zijn voor verduurzaming, maar ook technologisch..

 

Chinese bedrijven zijn ook concurrenten voor Nederlandse bedrijven. Het fundamenteel andere economische bestel in China en de overheersende staatsinvloed in de economie in combinatie met de omvang van de Chinese economie maken echter dat er steeds meer spanning ontstaat met de uitgangspunten van het op regels gebaseerde internationale economische systeem, bijvoorbeeld door het gebruik van dumping en oneigenlijke staatssubsidies en allerlei regels die het betreden van de Chinese markt steeds moeilijker maken. Het Chinese politieke en economische systeem verhoudt zich slecht met Westerse waarden.

 

Daarom is VNO-NCW positief over de stappen die de Europese Commissie en het kabinet hebben gezet als het gaat om een meer realistische insteek richting China, wel is het van belang oog te blijven houden voor de aspecten waar een meer sectorspecifieke aanpak noodzakelijk is – hier vragen wij graag tijdens dit debat uw aandacht voor.

 

Zie de Download voor de volledige brief.