Begroting van BHOS, brief aan de VC voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer

29-01-2024

Geachte leden, 

 

Op dinsdag 30 januari 2024 a.s. wordt in de Tweede Kamer de begroting van BHOS behandeld.

 
VNO-NCW en MKB-Nederland willen benadrukken dat Nederland met zijn open economie sterk afhankelijk is van de goede relaties die het heeft met het buitenland; een open economie die zorgt voor onze bestaanszekerheid vanwege de grote hoeveelheid banen die er mee samenhangt, de bijdrage aan ons nationaal inkomen en zorgt voor belastinginkomsten.

 
Recente geopolitieke ontwikkelingen maken bovendien duidelijk dat handel en internationale samenwerking als geopolitiek instrument voor het bouwen van relaties en partnerschappen in belang toeneemt. Handel is een sleutel tot onze partners in de wereld, nodig om op verantwoorde wijze voor mens en milieu grondstoffen veilig te stellen en te zorgen voor de juiste kritische afhankelijkheden. Internationale samenwerking versterkt dit, geeft ons hierbij een plek aan tafel en opent deuren.

 

Vanuit dit brede perspectief is het van belang dat Nederland via de begroting van BHOS investeert in goede internationale relaties en partnerschappen, waarbij wederzijdse belangen, gelijkwaardigheid en respect voor mens en milieu de uitgangspunten zijn – brede welvaart dus. VNO-NCW en MKB-Nederland vragen de aandacht voor de volgende vijf punten bij de invulling ervan.

 

Zie de Download voor de volledige brief.