Branchevereniging aan het woord: CLC-VECTA

30-03-2022

CLC-VECTA is de branchevereniging voor de live communicatie branche. Wat dat precies is, vertelt directeur Riemer Rijpkema.

 

Live communicatie, vertel.  

‘Wij zijn de branchevereniging van bedrijven die evenementen organiseren, accommoderen en faciliteren. Denk aan vergaderingen, congressen en beurzen, maar ook theatervoorstellingen, festivals en personeelsfeesten. Groot- en kleinschalig, zakelijk en amusement, B2B en B2C. CLC-VECTA heeft ongeveer 250 leden, waarbij we onderscheid maken tussen locaties, organisatoren en toeleveranciers. Vóór corona was de totale evenementensector goed voor een omzet van 7,5 miljard euro per jaar en 100.000 arbeidsplaatsen.’

 

De sector is hard geraakt door de coronacrisis.  

‘In maart 2020 ging alles voor bijna twee jaar op slot; het totale omzetverlies bedraagt ruim 11 miljard euro. Nu gaan we een periode van herstel in, maar daarbij staan we wel voor een aantal uitdagingen. Ten eerste is er nog veel onduidelijkheid over hoe de overheid komende herfst en winter zal omgaan met covid. Wat worden dan de regels voor groepsbijeenkomsten, hoe worden verschillende sectoren behandeld? Deze onzekerheid leidt tot terughoudendheid bij de organisatoren en bezoekers van evenementen; mensen durven nog niets te plannen en geen contracten te tekenen.

Daarnaast hebben tijdens corona heel veel mensen de sector verlaten, zowel vaste krachten als zzp’ers. Ondanks dat we nog niet terug zijn op het oude omzetniveau, hebben we nu meer menskracht nodig. Maar in de huidige krappe arbeidsmarkt is het erg lastig om voldoende goed gekwalificeerde mensen te vinden.’ 

 

Welke invloed heeft de oorlog in Oekraïne?

‘Dat is een extra onzekerheidsfactor. Partijen zijn terughoudend om internationale vergaderingen, beurzen en congressen te organiseren, het reisverkeer stagneert en grondstoffen en materialen zijn schaars. Zo hoorde ik laatst dat er onvoldoende rijplaten beschikbaar zijn voor buitenfestivals.’

 

Zijn er ook lichtpuntjes?

‘Zeker. We zijn positief en richten de blik vooruit. Ik ben onder de indruk van het ondernemerschap en de creativiteit die onze leden aan de dag leggen. Ze zoeken naar andere businessmodellen en manieren van samenwerking. Een voorbeeld: ze richten zich specifiek op waar zij goed in zijn en nemen met meerdere bedrijven opdrachten aan. Dit zorgt voor meer efficiëntie in de keten en slim en verantwoord ondernemen. Heel duurzaam dus.’

 

Waarom zijn jullie lid van MKB-Nederland?

‘Samen sta je sterker en kun je de juiste onderwerpen agenderen. MKB-Nederland is regelmatig in overleg met de overheid, wij hebben onze eigen lijnen, maar hoe vaker het standpunt van het bedrijfsleven voor het voetlicht komt, hoe effectiever we kunnen opereren.

Wij zijn ook onderdeel van Gastvrij Nederland, het platform van VNO-NCW en MKB-Nederland waarbij negentien branches en organisaties in de gastvrijheidseconomie zijn aangesloten. In dat verband hebben we onlangs een ondernemingsagenda opgesteld over duurzaamheid, innovatieve businessmodellen, human capital en digitalisering. Deze brancheoverstijgende agenda zorgt voor verbinding, omdat de thema’s alle deelnemende sectoren raken.’  

 

Zien jullie leden ook de meerwaarde van samenwerking?

‘De afgelopen tijd heeft voor hen het belang hiervan meer dan ooit duidelijk gemaakt. Ze hebben gezien dat het werkt en dat is winst. Wij zijn een overkoepelende branchevereniging die verbindingen legt tussen alle groepen, ondernemers en activiteiten in de branche. Neemt niet weg dat het soms ingewikkeld is om alle subbelangen te dienen. Een standbouwer bijvoorbeeld heeft andere aandachtspunten dan een locatie of logistiek bedrijf.’ 

 

Wat is uw achtergrond?

‘Ik heb ruim 25 jaar ervaring in de live communicatie branche. Als zelfstandig ondernemer organiseerde ik in binnen- en buitenland ruim twintig B2B- en B2C-beurzen per jaar. Na de verkoop van het bedrijf van mij en mijn partner aan de Jaarbeurs Utrecht, zo’n 20 jaar geleden, werd ik actief in verschillende directiefuncties, onder meer bij de Jaarbeurs, RTB Rotterdam en Libéma in Rosmalen. Sinds 2010 ben ik directeur van CLC-VECTA.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen?

‘Met die van HISWA-RECRON. Het werkterrein van deze branchevereniging is zo breed, ze hebben te maken met zo’n verscheidenheid aan belangen in de achterban. Het lijkt me heel leerzaam en interessant om daar een dagje mee te lopen.’