AP schept duidelijkheid over keten- en inlenersaansprakelijkheid

24-09-2020

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft haar site aangepast over het verstrekken en vastleggen van gegevens in het kader van keten- en inlenersaansprakelijkheid. Ze schept hiermee duidelijkheid die we van harte toejuichen.

 

Zo heeft de AP expliciet opgenomen dat het is toegestaan dat de uitlener of onderaannemer naast het BSN andere persoonsgegevens verstrekt aan de inlener of aannemer, om een beroep te kunnen doen op matiging van de inleners- of ketenaansprakelijkheid. Want, zo stelt de AP, het is noodzakelijk dat de inlener of aannemer bepaalde persoonsgegevens van ingeleende werknemers/werknemers van de onderaannemer in zijn administratie opneemt. Ook heeft de AP expliciet vermeld dat het verstrekken van de persoonsgegevens (m.u.v. het BSN) gebaseerd kan worden op de grondslag 'gerechtvaardigd belang'. De verstrekking van het BSN is al sinds 2017 geregeld in de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN.

 

De gegevens die de uitlener of onderaannemer mag verstrekken:

  • naam-, adres- en woonplaats
  • geboortedatum
  • specificatie van de gewerkte uren
  • nationaliteit
  • soort identiteitsbewijs, nummer en geldigheidsduur
  • als dat van toepassing is: de aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning of notificatie.

De AP heeft ook duidelijk opgenomen dat een werkgever verplicht is om zijn werknemers hierover te informeren (welke persoonsgegevens, waarom en aan wie).

 

Voor alle duidelijkheid, er bestaat geen verplichting om de gegevens te verstrekken, de inlener of aannemer mag deze gegevens ook zelf controleren bij de relevante werknemers. De AP heeft ter verduidelijking opgenomen dat de inlener of aannemer een identiteitsbewijs van de werknemer door mag controleren en daarvan een aantal gegevens overnemen om de identiteit van die werknemer te kunnen aantonen.

Lees meer over