Wet over betrokkenheid aandeelhouders op lange termijn in werking

09-12-2019

De wet van de ministers Dekker (Rechtsbescherming) en Hoekstra (Financiën) die onder andere regelt dat aandeelhouders meer invloed krijgen op de beloning van bestuurders en commissarissen van beursondernemingen, is op 1 december in werking getreden. Daarmee is een Europese richtlijn omgezet in Nederlands recht. Doel van die richtlijn is de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders bij beursondernemingen te vergroten en de transparantie van institutionele beleggers en beursondernemingen te verbeteren.

 

Beloningsbeleid

Iedere vier jaar moet het beloningsbeleid voor bestuurders en commissarissen worden voorgelegd aan de aandeelhouders. Daarnaast moeten beursondernemingen elk jaar een beloningsverslag maken en voorleggen aan de aandeelhouders. Daarin staat onder andere hoe de ontwikkeling van de beloning van bestuurders en commissarissen zich verhoudt tot de gemiddelde beloning van de werknemers.

 

Transparantie

Nieuw is verder dat belangrijke transacties met partijen die aan de onderneming zijn verbonden, moeten worden goedgekeurd door de raad van commissarissen en openbaar worden gemaakt. Om de transparantie aan de kant van institutionele beleggers te verbeteren, moeten zij een beleid over hun betrokkenheid bij de beursvennootschappen ontwikkelen. Dit beleid moet ook openbaar gemaakt worden, net als de hoofdlijnen van hun beleggingsstrategie.

 

Aandeelhoudersrechten

Tot slot regelt de implementatiewet dat aandeelhouders eenvoudiger kunnen worden geïdentificeerd door de beursonderneming, dat belangrijke informatie over en weer wordt doorgegeven tussen de beursonderneming en de aandeelhouders en dat aandeelhoudersrechten kunnen worden uitgeoefend. Deze artikelen zijn overigens nog niet in werking getreden, want dat gebeurt pas – conform de richtlijn – op 3 september 2020.