Uitkeringsbedragen per 1 januari 2019

20-12-2018

De hoogte van een aantal uitkeringen wordt per 1 januari aangepast.

 

Het gaat om de

 • Participatiewet
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 • Algemene Ouderdomswet
 • Algemene Nabestaandenwet
 • Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten
 • Werkloosheidswet
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Ziektewet
 • Toeslagenwet.

De stijging komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

 

Het minimumloon stijgt van 1594,20 euro naar 1615,80 euro bruto per maand. Verder worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2019 herzien en wordt de maximale transitievergoeding bij ontslag aangepast.

 

Lees hier meer.