Twee verplichte wachtdagen bij onwerkbaar weer

09-01-2020

Voor alle werkgevers geldt een uniforme wachttijd van twee dagen bij onwerkbaar weer. Deze nieuwe regeling voor onwerkbaar weer is op 1 januari in werking getreden.

 

Door de invoering van de Wet arbeid in balans (Wab) zijn de sectorpremies en het sectorfonds afgeschaft. WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer uit de sectorfondsen gefinancierd, maar nu die weggevallen zijn, wordt de WW-uitkering wegens onwerkbaar weer betaald uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf).

 

Uniforme wachttijd

Sectoren die in de cao afspraken maken over wachtdagen dragen dus niet langer de uitkeringslasten. Minister Koolmees van Sociale Zaken was daarom bang dat sectoren die te maken hebben met onwerkbaar weer op termijn allemaal kiezen voor nul wachtdagen. Hierdoor zou de WW-schade worden afgewenteld op het collectief van het Awf. Bij de behandeling van de Wab heeft de Tweede Kamer de minister daarom gevraagd om, in overleg met sociale partners, een uniforme wachttijd in te voeren.

 

Koolmees heeft daarop na overleg een wachttijd van twee dagen per winterseizoen (november-april) ingevoerd. Voor onwerkbaar weer wegens langdurige regen geldt een wachttijd van 19 dagen. Na de wachtdagen geldt een uitzondering op de loondoorbetalingsplicht van de werkgever, waardoor de werknemer een beroep kan doen op een WW-uitkering wegens wegens buitengewone natuurlijke omstandigheden.

 

Cao-afspraken

Bij cao kan men niet van het aantal van twee wachtdagen afwijken. Lopende cao-afspraken waarin een ander aantal wachtdagen is afgesproken zijn vanaf 1 januari op dat punt niet meer geldig. Andere afspraken over onwerkbaar weer, zoals aanvullingen of een definitie van onwerkbaar weer, kunnen tot 1 november aangepast worden.

 

Dagelijks melden

De regeling bepaalt verder dat werkgevers dagelijks een melding moeten doen van het onwerkbare weer bij UWV. UWV controleert aan de hand van KNMI-gegevens of de gemelde onwerkbare weersomstandigheden zich daadwerkelijk voordoen en controleert steekproefsgewijs of er inderdaad niet wordt gewerkt.