Structurele aanpak van krapte op de arbeidsmarkt

29-11-2018

Eén op de vier werkgevers heeft moeite zijn vacatures te vervullen. Het kabinet wil daarom de werking van de arbeidsmarkt structureel verbeteren en zo veel mogelijk mensen aan het werk helpen. Tegelijkertijd moeten werkgevers, werknemers en werkzoekenden samen de handen uit de mouwen steken om concrete krapte op de werkvloer praktisch op te lossen. Ook gemeenten, het UWV en scholen gaan aan de slag. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken (SZW) aan de Tweede Kamer.

 

Vraag en aanbod

De economie groeit en stelt daardoor hoge eisen aan de arbeidsmarkt. Vraag en aanbod moeten elkaar sneller vinden. Aan de andere kant blijft het lastig voor bijvoorbeeld 55-plussers, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking om aan de slag komen. Daarom kiest het kabinet voor structurele oplossingen om de onderliggende problemen aan te pakken.

 

Maatregelen

Zo moet werken aantrekkelijker worden doordat lasten op arbeid worden verlaagd. Ook wordt het makkelijker om zorgtaken te combineren met werk. Verder worden onderwijsinstellingen verplicht om een studiebijsluiter te gebruiken en trekt het kabinet 100 miljoen euro uit om techniekonderwijs in het vmbo te verbeteren. Ook moet het voor volwassenen vanzelfsprekender worden om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan.

 

Daarnaast moet het voor mensen met een arbeidsbeperking eenvoudiger worden om aan het werk te gaan. Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft daarvoor vorige week een breed offensief gelanceerd. Ook investeert het kabinet 70 miljoen euro om de matching op de regionale arbeidsmarkt tussen werkgevers, werkzoekenden, het UWV en gemeenten te verbeteren.

 

Werkgevers

Maar het kabinet kan het niet alleen, schrijft Koolmees. Er is een belangrijke taak voor werkgevers en werknemers onderling. Werkgevers kunnen zichzelf aantrekkelijker maken door bijvoorbeeld hogere lonen of een vast contract te bieden en door mogelijkheden te creëren voor scholing en voor de combinatie van werk en zorgtaken. En werknemers die in deeltijd werken, kunnen misschien meer uren gaan werken, oppert de minister.