Sociale partners: Vergroot diversiteit in pensioenbesturen

19-11-2018

De Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie vragen gezamenlijk om actie om de diversiteit in pensioenfondsbesturen en -organen te verbeteren. Nog steeds voldoet een groot deel van de pensioenfondsen niet aan de normen die de sector zichzelf heeft opgelegd, namelijk ten minste één vrouw en één lid onder de 40 jaar in het bestuur. Niet alleen in formele zin is dit te betreuren, maar een divers samengesteld bestuur is ook beter voor de kwaliteit van de besluitvorming en de afspiegeling van de deelnemers en daarmee het draagvlak. Het is dus belangrijk om er nu echt werk van te maken.

 

Voordracht

De meeste pensioenfondsen in Nederland hebben een paritair bestuur: het bestaat uit vertegenwoordigers van groepen. Werkgevers-, werknemers-, en gepensioneerdenorganisaties dragen ieder bestuursleden voor om vervolgens door het pensioenfonds na goedkeuring door De Nederlandsche Bank te worden benoemd. Een divers bestuur begint dus bij de voordracht.

 

Concrete tips

In het plan van aanpak staan diverse concrete tips en handreikingen om de diversiteit te verbeteren. Belangrijk is om tijdig te beginnen met de opvolging en gericht de niet-vertegenwoordigde groepen te benaderen op een manier die op hen aansluit. Jongeren worden bijvoorbeeld vaak niet bereikt via een brief of mededeling op intranet, maar kunnen wel enthousiast worden door ze via sociale media direct aan te spreken. Een ander voorstel is dat de voordragende partijen gezamenlijk een convenant afsluiten waarin ze vastleggen dat en hoe ze de diversiteit gaan verbeteren, zodat er ook meer afstemming is tussen de geledingen.

 

Lees hier het plan van aanpak.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Wij zullen in de komende periode meer aandacht besteden aan dit onderwerp en met ondernemingen en sectoren in gesprek gaan. Mochten immers voordragende partijen en pensioenfondsen er niet in slagen om op korte termijn de diversiteit te verbeteren, dan dreigen wettelijke maatregelen.