Proef praktijkleren met praktijkverklaring in het mbo

14-02-2019

Twaalf regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, bedrijfsleven en organisaties voor werk en inkomen zijn van start gegaan met de proef praktijkleren met een praktijkverklaring in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De proef is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het vooralsnog niet haalbaar lijkt om een volledig mbo-diploma of een mbo-certificaat te behalen. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) startte eind vorig jaar met de voorbereiding van de proef.

 

Veel animo

Gerekend was op acht tot tien aanmeldingen door samenwerkingsverbanden, maar er kwamen dertien aanmeldingen binnen. De samenwerkingsverbanden zijn actief in de arbeidsmarktregio's Fryslan, Groningen en Noord-Drenthe, Drenthe, Zwolle, Twente, Noord-Holland Noord, West-Brabant, Noordoost-Brabant, Midden-Limburg, Zuid-Limburg, Rijnmond en Holland Rijnland. Daarnaast gaat een landelijke proef van start van werkgevers in de uitzendbranche.

 

Tweede tranche

De eerste proeven lopen tot december 2020. Dit jaar gaat nog een tweede tranche van start. De aanmelding voor deze tweede tranche start naar verwachting in april of mei. Definitieve informatie volgt via de website van SBB.

 

Kijk hier voor meer informatie over en deelname aan de proef praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo.