'Plannen regeerakkoord kunnen Nederland in versnelling brengen'

23-10-2017

Het nieuwe regeerakkoord legt volgens ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland een goede basis. Doordat het kabinet steunt op een smalle parlementaire meerderheid is het ook goed dat het ervoor kiest om via enkele maatschappelijke akkoorden de kracht van het ondernemerschap te benutten. Alleen samen kunnen we de grote transities van deze tijd, zoals klimaat, met succes aanpakken. Wel vraagt het akkoord op diverse punten de juiste uitwerking om Nederland daadwerkelijk in versnelling te brengen. Dat stellen de ondernemingsorganisaties in een reactie op het regeerakkoord.

 

Ruimte voor extra investeringen

Zij verwelkomen de extra investeringen in klimaat, innovatie, slimme mobiliteit en versterking van het topsectorenbeleid in het regeerakkoord. Dat vormde ook de kern van het NL Next Level-programma van de gezamenlijke ondernemingsorganisaties. Met deze investeringsaanpak en de nieuwe investeringsbank (Invest-NL) legt het kabinet een belangrijke basis voor een nationaal klimaat- en energieakkoord en publiek-private samenwerking op het gebied van mobiliteit en zorg. De ondernemingsorganisaties menen dat een dergelijke aanpak ook voor digitalisering nodig is.

 

Belastingen

De tariefsverlaging van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting is een positief signaal. Dit maakt ondernemen en investeren lonender en zorgt daarmee voor toekomstige werkgelegenheid. Verlaging van de vennootschapsbelasting en het schrappen van de dividendbelasting is een belangrijke bijdrage aan een internationaal concurrerend belastingstelsel. Dit is belangrijk voor onze internationale positie in het licht van Brexit en de fiscale plannen van president Trump.

 

Voor burgers staat daar wel de verhoging van het lage btw-tarief tegenover. Daar blijven de ondernemingsorganisaties kritisch over, omdat dit de omzet en werkgelegenheid in verschillende sectoren raakt.

 

Kritisch op CO2-heffing

Kritisch zijn de ondernemingsorganisaties op de aankondiging van een nieuwe minimum CO2-prijs in het regeerakkoord. De voorgestelde CO2-heffing mag niet leiden tot een verhoging van de elektriciteitsprijzen, aangezien groene stroom de duurzame energiebron van de toekomst is.

 

Arbeidsmarktmaatregelen

Positief is dat het kabinet inziet dat de twee jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte en het rigide ontslagrecht een grote belemmering is voor werkgevers om mensen aan te nemen. Goed is ook dat het kabinet de waarde van zelfstandige ondernemers zonder personeel voor onze samenleving erkent. De combinatie van maatregelen op het gebied van ontslagrecht, de loondoorbetaling bij ziekte en flexibele arbeid moet meer ruimte geven aan werkgevers en ondernemers om mensen werk te bieden.

 

Daarbij moet goed worden bekeken hoe zaken uitpakken, vooral voor kleinere bedrijven. Zo moet ontslag makkelijker worden. De plannen voor loondoorbetaling moeten echt de belemmeringen in de praktijk wegnemen, zoals de zware reïntegratieverplichtingen, en tot lagere lasten voor midden- en kleinbedrijfondernemers leiden. Daarnaast moet er duidelijkheid voor zelfstandigen en hun opdrachtgevers komen.

 

Lees de uitgebreide eerste reactie op het regeerakkoord.