Parlement en Raad worden het eens over EU-begroting 2018

27-11-2017

Na drie weken onderhandelen zijn de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese Raad tot een voorwaardelijk akkoord gekomen over de EU-begroting voor 2018. Het gaat voorlopig om 160,1 miljard euro aan verbintenissen (geld dat gebruikt kan worden in contracten in dat jaar) en 144,7 miljard euro aan betalingskredieten (geld dat wordt uitbetaald). Het Estse voorzitterschap van de Raad heeft ernaar gestreefd om de impact van EU-uitgaven te maximaliseren en tegelijkertijd voldoende bewegingsruimte te houden voor onvoorziene omstandigheden. Gedetailleerde cijfers worden later beschikbaar.

 

Stimulans

De nieuwe EU-begroting is gericht op het scheppen van banen – vooral voor jongeren – en het stimuleren van groei, strategische investeringen en convergentie. De budgetten voor het Europese onderzoek- en innovatieprogramma Horizon 2020 en het steunprogramma COSME voor het midden- en kleinbedrijf zijn hoger dan in het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. Dit is het gevolg van amendementen in het Parlement. De EU blijft ook steun verlenen aan de inspanningen voor een effectieve aanpak van de migratieproblematiek, zowel binnen als buiten de EU.

 

Als ook de Raad het akkoord formeel heeft aangenomen, stemt het gehele Europese Parlement op 30 november plenair over het voorstel.