Nieuwe experimenten in zestiende tranche Crisis- en herstelwet

13-12-2018

Het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet zestiende tranche (Chw) is op 29 november in werking getreden. Door het besluit worden aan bestaande experimenten nieuwe gebieden of nieuwe onderdelen toegevoegd.

 

Ontwikkelingsgebieden

Zo worden in onderdeel A de gebieden Schieoevers in de gemeente Delft en Broekgraaf in de gemeente Leerdam als twee nieuwe ontwikkelingsgebieden aangewezen. In onderdeel C wordt een innovatief experiment toegevoegd om vergunningvrij bouwwerken te plaatsen in het attractiepark De Efteling. In onderdeel I wordt het gebied De Scheg in de gemeente Amstelveen met enkele hectaren uitgebreid. Hetzelfde wordt gedaan voor het bedrijventerrein De Kade in de gemeente Maassluis.

 

Verbrede reikwijdte

In onderdeel D worden achttien gebieden toegevoegd aan het experiment om een bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte vast te stellen (artikel 7c). Het experiment loopt vooruit op het omgevingsplan uit de Omgevingswet. Er wordt ook een nieuw onderdeel aan toegevoegd, namelijk de mogelijkheid om in een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte een vergunningstelsel op te nemen voor gebruik van gronden en gebouwen.

 

Innovatieve experimenten

Verder worden in onderdeel H drie nieuwe innovatieve experimenten toegevoegd, namelijk een experiment met voorlopig bestemmen van zonneparken in de provincie Groningen (artikel 7t), elektrificeren van het mijnbouwplatform Ameland-Westgat (artikel 7u) en een experiment met een nieuwe systematiek voor kostenverhaal (artikel 7v).

 

Kostenverhaal

Verscheidene toevoegingen in de Chw zijn ingegeven doordat bij de uitvoering van eerdere experimenten bleek dat die gebaat zijn bij nieuwe instrumenten. Een voorbeeld hiervan is het experiment met kostenverhaal waar de gemeenten Alphen aan den Rijn, Delft, Den Haag, Haarlemmermeer en Nieuwegein aan deelnemen. Voor deze gemeenten was het al mogelijk om een bestemmingsplan verbrede reikwijdte vast te stellen. Dit wordt nu uitgebreid met de mogelijkheid om met een nieuw stelstel voor kostenverhaal te werken.

 

Voor alle toevoegingen en nieuwe experimenten wordt een termijn gesteld waarbinnen gebruik kan worden gemaakt van de experimenteermogelijkheden.