Kabinet aan de slag met diversiteit in de top

17-02-2020

Het kabinet voelt de noodzaak om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten. Daarom neemt het de aanbevelingen van het advies 'Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling' van de Sociaal-Economische Raad (SER) integraal over. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, minister Koolmees van Sociale Zaken en minister Dekker voor Rechtsbescherming.

 

Nauwelijks vooruitgang

Diversiteit in het werknemersbestand, zeker ook in de top, kan bedrijven betere besluiten en bedrijfsresultaten opleveren. Omdat er jarenlang nauwelijks vooruitgang werd geboekt met diversiteit in de top van het bedrijfsleven, ziet het kabinet zich genoodzaakt om ingrijpende maatregelen te treffen. Het SER-advies, waarin werkgevers en werknemers zich unaniem hebben uitgesproken voor een wettelijke regeling met sancties, ondersteunt dat.

 

30-procentregeling

In het voorjaar komt het kabinet met een wetsvoorstel waarin Nederlandse beursgenoteerde bedrijven verplicht worden om in de raad van commissarissen vrouwen voor ten minste 30 procent vertegenwoordiging te hebben. Een nieuwe benoeming die daar niet aan bijdraagt, wordt nietig verklaard. Voor de andere grote Nederlandse bedrijven, zo'n 5000 in totaal, geldt dat ze met passende en ambitieuze streefcijfers moeten komen voor de top en subtop van het bedrijf. De bedrijven moeten een plan maken hoe ze de streefcijfers gaan halen en transparant zijn over de resultaten.

 

Ook voor de (semi-)publieke sector vindt het kabinet het van belang dat de top divers is samengesteld. Daarom komt het kabinet met een vergelijkbare regeling voor de (semi-)publieke sector als voor de bedrijven.

 

Culturele diversiteit

Om culturele diversiteit te vergroten, neemt het kabinet ook de aanbevelingen van de SER over. Het gaat hierbij om het instellen van een Barometer Culturele Diversiteit om op die manier de culturele diversiteit van personeelsbestanden in beeld te kunnen brengen. Verder onderzoekt het kabinet de mogelijkheden om individuele doorstroom van talenten met een migratieachtergrond en culturele diversiteit op sectorniveau te monitoren.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Het kabinet neemt de aanbevelingen van het SER-advies integraal over. De plannen, die zijn gemaakt door werkgevers en werknemers, zorgen uiteindelijk voor meer diversiteit in het werknemersbestand. Door ook ambities voor de subtop vast te leggen, vergroten bedrijven de eigen kweekvijver voor vrouwelijk talent.
 
Wij hebben de afgelopen jaren veel stappen gezet om te zorgen voor meer topvrouwen, met onder andere een speciale database en talloze netwerkevents. Toch moeten we constateren dat de groei van het aantal topvrouwen te langzaam gaat. Daarom hebben we in de SER voorgesteld om de aanpak die in Duitsland al langer met succes wordt gehanteerd, te kopiëren. Het is goed dat het kabinet de voorstellen nu overneemt.