Europese Raad: EU is klimaatneutraal in 2050

16-12-2019

Alle EU-leiders behalve Polen zijn overeengekomen dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Het streven is om in Europa als geheel niet meer broeikasgassen uit te stoten dan er worden opgenomen. Dat wil zeggen dat niet álle landen klimaatneutraal hoeven te worden, want er kan gecompenseerd worden.

 

Europese Green Deal

De dag voordat de regeringsleiders samenkwamen, presenteerde de Commissie haar plannen voor de Europese Green Deal. Deze strategie moet het kenmerkende dossier worden van haar mandaat. In grote lijnen is er een roadmap uitgezet over de geplande aanpak. Zo komt er begin 2020 al een plan voor slimme sectorale integratie, waar gas-, elektriciteit- en warmtesectoren samengebracht worden in één systeem, en een circulair actieplan in maart. Er ontbrak echter nog een mandaat vanuit de lidstaten over de ambitie van de Green Deal. Die is er nu dus, op Polen na.

 

Debuut voorzitter

De voormalige Belgische premier Charles Michel had zijn vuurdoop als voorzitter van de Europese Raad, waar hij in de voetsporen treedt van zijn Donald Tusk. De onderhandelingen die hij deed voor het klimaatdoel van de EU, in het bijzijn van Commissiepresident Von der Leyen, leidden niet tot unanimiteit, maar wel tot een overeenkomst.

 

Polen wacht nog

Polen wil een politieke discussie houden voordat het zich kan committeren aan de Europese Green Deal. De ontbrekende unanimiteit betekent dat de EU niet aan haar beloftes kan voldoen om in begin 2020 een waterdicht klimaatplan in te leveren bij de VN. Als Polen zich later in het jaar nog wel aansluit bij de doelstelling, heeft de EU een sterker pressiemiddel bij de EU-China top in september en de COP26-top in Glasgow in november. Omdat de lidstaten de doelstelling hebben vastgesteld, hebben zij geen unanimiteit maar een gewogen meerderheid nodig om in te stemmen met voorstellen voor klimaatwetten.

 

Geen compensatie voor Polen

De Poolse premier Mateusz Morawiecki gaf aan erg blij te zijn met de uitkomst, waarin Polen ontzien wordt van het ambitieuze klimaatdoel. "Polen gaat op eigen tempo naar een klimaatneutrale economie", aldus Morawiecki. Premier Rutte sprak nadrukkelijk tegen dat Nederland hogere doelen gaat stellen om broeikasgassenuitstoot terug te dringen en zo Poolse uitstoot te compenseren: "Dat gaan de Duitsers ook niet doen."

 

Lees hier de Green Deal.

Lees hier de roadmap.