Europese Commissie zoekt nieuwe financieringsvormen EU-begroting na 2020

19-02-2018

De Europese Commissie heeft in een bericht verschillende nieuwe ideeën uiteengezet om de EU-begroting, het Meerjarig Financieel Kader (MFK), te financieren. De ideeën zijn een voorbereiding op de informele top van regeringsleiders op 23 februari. De Commissie heeft onder andere het idee geopperd om met de opbrengst van de handel in emissierechten het klimaat- en milieubeleid te financieren. Daarnaast stelt zij voor om een belasting te introduceren die gerelateerde is aan de Common Consolidated Corporate Tax Base, een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting op een Europees niveau.

 

Nieuwe financieringsvormen

Op dit moment wordt de EU-begroting grotendeels gefinancierd door nationale afdrachten, maar om effectief beleid te kunnen voeren op nieuwe Europese gebieden, zoals veiligheid, migratie en digitalisering, kijkt de Europese Commissie nu ook naar nieuwe vormen van financiering. Tijdens de informele bijeenkomst zullen de regeringsleiders van de EU-lidstaten bespreken wat de gemeenschappelijke ambities en prioriteiten voor de EU zijn en hoe deze kunnen worden gefinancierd in de nieuwe EU-begroting.

 

Plafond

Volgens eurocommissaris voor budget Oettinger moet er worden gesleuteld aan het algemene plafond van het MFK. De EU-uitgaven zullen volgens hem voor de volgende periode tussen de 1,1 en 1,2 procent van het bruto nationaal inkomen van de EU moeten komen te liggen, omdat de huidige 1 procent niet meer genoeg zou zijn om de EU-uitdagingen en ambities te financieren.

 

Openbare raadplegingen

Naast de informele top zijn er in januari ook enkele openbare raadplegingen geopend, zodat belanghebbenden ideeën kunnen leveren over de EU-begroting. Uiteindelijk zal de Commissie, mede op basis van de discussies en geleverde input, op 2 mei met officiële voorstellen voor het toekomstige MFK komen.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Ook wij blijven de discussie rondom het MFK op de voet volgen.

Lees meer over