Conjunctuurinformatie: Economie blijft op stoom

18-11-2019

De Nederlandse economie blijft op stoom. De totale omvang van de economie nam in het derde kwartaal wederom toe. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) moet Nederland het de laatste tijd vooral hebben van de consumptie.

 

Vergeleken met een kwartaal eerder groeide het bruto binnenlands product (bbp) met 0,4 procent. Dat is gelijk aan de groei in de twee voorgaande kwartalen. Hiermee kwam de economisch groei op jaarbasis uit op 1,9 procent. Consumenten gaven alles bij elkaar 1,6 procent meer uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral voor uitjes in de horeca, elektrische apparaten, woninginrichting, dranken en tabak liepen de bestedingen op. Aan auto's werd opnieuw minder uitgegeven.

 

De investeringen in bouw en machines namen ook toe. Het CBS constateert dat het vertrouwen van industriële ondernemers afgelopen kwartaal weliswaar minder positief was dan een jaar eerder, maar het sentiment ligt nog een stuk boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

 

In de bouwsector en de landbouw ziet het statistiekbureau relatief sterke groei op jaarbasis. De industrie produceerde ruim 1 procent meer dan een jaar eerder. Dat was onder meer te danken aan de machine- en voedingsmiddelenindustrie. De delfstoffenwinning, met daarin de gaswinning in Groningen, was wederom de bedrijfstak met de grootste krimp.

 

Wereldwijd is de laatste tijd sprake van afzwakkende economische groei. Nederland, dat traditioneel een handelsland is, heeft hier ook last van. De export van goederen en diensten vertoonde afgelopen kwartaal nog wel groei, maar minder dan een kwartaal eerder. Bovendien ging het vooral om uitvoer van eerder ingevoerde producten (wederuitvoer). De export van Nederlandse producten zelf kromp.

 

Groei export zwakt af

Het volume van de goederenexport is in september gestegen met 1,9 procent op jaarbasis. Daarmee is in vergelijking met een maand eerder sprake van een afzwakking. Met name de uitvoer van elektronische apparatuur was opnieuw minder. Wel steeg de export van aardolieproducten en machines.

 

Het volume van de import was 4,9 procent hoger dan een jaar terug. De groei van de import en de export wordt gedrukt door een bedrijf dat vanaf oktober 2018 een deel van zijn activiteiten heeft verplaatst naar een ander land. Volgens de zogeheten exportradar van het CBS zijn de omstandigheden voor de export in november minder dan in september.

 

Detailhandel zet meer om

De detailhandel heeft in september meer omgezet dan een jaar eerder. Zowel de foodsector als de non-foodsector maakten hogere opbrengsten. Ook online nam de omzet toe. In september werd in totaal 4,6 procent meer omgezet dan een jaar terug. Het verkoopvolume was 3,1 procent hoger. In de non-foodsector realiseerden winkels in meubels en woninginrichting en winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren de grootste omzetstijging. Iets kleiner was de omzetgroei bij de kledingwinkels, de winkels in schoenen en lederwaren en de drogisterijen.

 

Ook de omzet van winkels in consumentenelektronica en witgoed en de winkels in recreatieartikelen lag hoger dan een jaar eerder. In totaal dikte de omzet in de non-foodsector met 4,4 procent aan. De winkels in voedings- en genotmiddelen zagen een groei van de opbrengsten met 1,1 procent op jaarbasis. De omzetgroei van de supermarkten was 1,5 procent, de omzet van de speciaalzaken was 2 procent lager dan een jaar eerder. De online omzet was in september bijna 22 procent hoger dan een jaar terug, zo constateerde het CBS.

 

Ondernemersvertrouwen gaat omlaag

Het vertrouwen van Nederlandse ondernemers in de economie staat onder druk. De graadmeter die het vertrouwen meet, kwam aan het begin van het vierde kwartaal lager uit dan in de voorgaande periode. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van het CBS, het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

De stemmingsindicator noteerde een stand van 6,6 tegen 10,6 in het derde kwartaal. Ieder cijfer boven de nul wijst op optimisme, daaronder op negatieve verwachtingen. Toch zijn de ondernemers volgens de onderzoekers nog steeds bovengemiddeld positief. De verwachtingen voor 2020 zijn ook positief, maar minder dan een jaar geleden. In de meeste bedrijfstakken was sprake van een daling van het vertrouwen. De grootste verslechtering van het sentiment vond plaats in de sector informatie en communicatie en in de delfstoffenwinning.