Budget regiodeals ruim zes keer overvraagd

20-09-2018

De verschillende Nederlandse regio's hebben 88 plannen voor een totaalbedrag van ruim 1,3 miljard euro ingediend. Voor deze tranche van de zogenaamde regiodeals stelde het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) in totaal 200 miljoen euro beschikbaar.

 

Uit alle delen

De deadline voor de regiodeals verliep per 1 september. Volgens het ministerie komen de 88 ingediende voorstellen uit alle delen van Nederland. Uitgangspunt van de deals is dat de regio zelf de helft van het projectvoorstel betaalt en dat het Rijk (maximaal) nog eens de andere helft bijpast. Voor de voorstellen is een bedrag per deal van tussen de 5 en 40 miljoen euro beschikbaar. Het is overigens nadrukkelijk de bedoeling om ook bijdrage van derden (zoals EU-fondsen en private partners) bij de regiodeals te betrekken.

 

Brede welvaart

De komende tijd buigt LNV zich samen met andere ministeries over de ingediende voorstellen. Daarbij letten zij erop of de plannen meervoudig van aard zijn (dat wil zeggen meerdere beleidsterreinen raken) en bijdragen aan zogenaamde 'brede welvaart': niet alleen welvaart in economische zin, maar ook voor bijvoorbeeld natuur of leefomgeving. Ook moeten de regiodeals aansluiten bij generiek rijksbeleid. Tot slot dient het te gaan om opgaven die de financiële draagkracht van de betreffende regio te boven gaan en waarvan ook inwoners van omliggende gemeenten kunnen profiteren.

 

Twee tranches

Het ministerie van LNV maakt dit najaar bekend welke voorstellen daadwerkelijk tot een regiodeal worden uitgewerkt. Volgend voorjaar worden de deals met alle betrokkenen getekend. Voor 2021 komt naar alle waarschijnlijkheid nog een tweede tranche beschikbaar.