Boek toont strijd om betere dienstverlening aan ondernemers

13-12-2018

Het was een grote opgave: 80 miljoen euro op jaarbasis bezuinigen, bijna duizend mensen laten afvloeien en met minder medewerkers meer ondernemers bereiken en die ook tevredener maken over de dienstverlening. Dat waren de opdrachten die Claudia Zuiderwijk als bestuursvoorzitter van de Kamer van Koophandel (KvK) meekreeg. Het boek Casus KVK, dat op 19 december wordt gepresenteerd, geeft een inkijk in die opgave.

 

Fusie

Op 1 januari 2014 begon een nieuwe, centraal aangestuurde, landelijk werkende Kamer van Koophandel. Het was een fusie van twaalf oude regionale Kamers van Koophandel en hun vereniging en innovatienetwerk Syntens. Het boek laat de strijd zien die daaraan voorafging tussen de Kamers van Koophandel, de werkgeversorganisaties en het departement om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. De externe evaluatie in 2017 was positief, want de transitiedoelen zijn voor een groot deel gehaald, maar het werk is nog niet klaar.

 

Onder andere Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, PvdA-prominent Wim Meijer en ondernemer en voormalig KvK-bestuurder Frans Lavooij vertellen over hun pogingen om de oude, veelal rijke regionale Kamers van Koophandel te vernieuwen en hun teleurstelling over de onmogelijkheid om de regionale bestuurders mee te krijgen. Huidig bestuursvoorzitter Zuiderwijk vertelt hoe ze aan de slag ging om de nieuwe organisatie, ondanks de grote weerstand van de oude Kamers van Koophandel, op te bouwen.

 

Lessen trekken

Het boek Casus KVK is op initiatief van de raad van bestuur van de KvK geschreven. Er leven namelijk in de nieuwe organisatie, met inmiddels veel nieuwe medewerkers, vragen over wat er aan deze vernieuwde en compactere organisatie voorafging en waarom deze nieuwe organisatie is ontstaan. Het is ook een verhaal over de complexiteit van verandering in de publieke sector. Daarbij zijn interessante lessen uit deze casus te trekken.

Lees meer over