50 duizend ondernemers gaan bewuster om met toegankelijkheid

20-06-2019

Zo'n 50 duizend ondernemers in de detailhandel en horeca & recreatie hebben het afgelopen jaar informatie gekregen over het thema toegankelijkheid, een programma van VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Het programma MKB Toegankelijk wil de bewustwording bij ondernemers over toegankelijkheid vergroten, de keuzemogelijkheden voor mensen met een beperking verruimen en het inclusief denken in het bedrijfsleven bevorderen. Dit vloeit voort uit het VN-verdrag over rechten voor mensen met een handicap. Ook andere sectoren en bedrijven zijn aan de slag gegaan.

 

Wat hebben we gedaan?

  • Samen met het lokale bedrijfsleven, gemeenten en de organisatie Ongehinderd konden ondernemers de toegankelijkheid van hun winkel- en horecagebied onder de loep nemen:
    • Getrainde keurmeesters van Ongehinderd brachten met een speciale toets de toegankelijkheid van een winkelgebied in kaart
    • Mystery guests voerden een belevingsonderzoek uit.
    • Deelnemende ondernemers ontvingen vervolgens een rapportage met praktische verbeteradviezen en een training over gastvrijheid en bejegening
  • De website mkbtoegankelijk.nl biedt ondernemers laagdrempelige informatie over toegankelijkheid, in de vorm van checklists, inspirerende ervaringsverhalen, tips en tools. Daarnaast ontvingen deelnemende brancheorganisaties communicatiepakketten die zij met hun leden konden delen.
  • Natuurlijk gingen branches ook zelf actief met aan de slag.
  • Begin 2019 hebben Thuiswinkel.org, Stichting Accessibility en MKB-Nederland de Zelfscan Toegankelijkheid gelanceerd. Ondernemers kunnen op de website van de zelfscan hun eigen URL invullen en testen op toegankelijkheid. 

Het ministerie van VWS heeft als coördinerend departement een eerste voorgangsrapportage opgesteld. Hierin staan de actieplannen van alle deelnemende partijen beschreven.

 

Vooruitblik 2019-2021

In 2019 kijken VNO-NCW en MKB-Nederland samen met hun partners in het programma (branches, de Alliantie en VNG) hoe de pilots de komende twee jaar kunnen worden opgeschaald. Het doel is om in meer gemeenten toegankelijke winkel- en uitgaansgebieden te realiseren, waarbij ook de openbare ruimte wordt meegenomen.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn in gesprek met branches over het ontwikkelen van meer actieplannen voor de sectoren cultuur en recreatie. Daarnaast wordt er een format opgezet voor actieplannen omtrent het vergroten van digitale toegankelijkheid. Het is de bedoeling om de zelfscan uit te breiden naar branches en bedrijven die vooral digitaal zakendoen met consumenten. Een campagne over digitale toegankelijkheid moet ervoor zorgen dat bedrijven zich tijdig voorbereiden op de invoering van de Europese toegankelijkheidsakte over vijf jaar.

 

Daarnaast zullen verschillende e-tools worden ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan een app waarmee ondernemers kunnen inschatten op welke terreinen hun bedrijf toegankelijker kan worden: een digitale zelfscan voor de fysieke toegankelijkheid. Of een e-learningmodule over bejegening van mensen met een beperking voor ondernemers en hun medewerkers.

 

Tip: De campagne Samen dementievriendelijk (van Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en het ministerie van VWS) biedt gratis e-learnings aan om medewerkers te trainen in het omgaan met klanten met dementie. Kijk op de website voor meer informatie.