Prinsjesdag

Op Prinsjesdag, dinsdag 15 september 2020, heeft de regering de plannen voor 2021 gepresenteerd in de vorm van de Miljoenennota en de Rijksbegroting. Dat doet het kabinet dit jaar in een situatie van grote crisis: de corona-epidemie heeft ook Nederland onvoorzien en ongekend hard getroffen. Dat blijkt ook uit de begroting voor 2021.

Investerend uit de crisis

Deze Rijksbegroting helpt Nederland investerend uit de crisis te komen. Het kabinet trekt de juiste lessen uit de financiële crisis van 10 jaar geleden - toen de reactie ‘bezuinigen’ was - door nu te kiezen voor ondersteuning en investering. Het steun- en herstelpakket, het nieuwe Groeifonds, de nieuwe baangerelateerde investeringskorting (BIK) en tal van andere maatregelen geven vertrouwen.  Deze hebben allemaal een focus op de grote transities waar Nederland voor staat, zoals klimaat en duurzaamheid, innovatie en digitalisering, infrastructuur en woningbouw, en het ondersteunen van jongeren en de kwetsbaren in onze samenleving.

 

Aandachtspunten

Wij blijven wel wijzen op een aantal aandachtspunten om de kracht van ondernemers zo duidelijk mogelijk te laten gelden in deze crisistijd. Familiebedrijven worden gestraft voor het opbouwen van financiële buffers door de hogere belasting op Box2, de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek en het uitblijven van een permanente oplossing voor het stikstofprobleem.

 

Eerste analyse

Lees hier een uitgebreide eerste analyse over de maatregelen uit de Prinsjesdagstukken.

  

 
Lees meer
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.