Flexarbeid

Voortschrijdende digitalisering, toenemende concurrentie, branchevervaging en een veranderende vraag van de consument. Zomaar enkele kenmerken van de huidige samenleving, die onmiskenbaar ook hun impact op de arbeidsmarkt hebben. Wendbaarheid en aanpassingsvermogen zijn van cruciaal belang voor ondernemingen om hun continuïteit te waarborgen. In de nieuwe middellangetermijnvisie van de SER is afgesproken dat structureel werk in principe wordt georganiseerd op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, omdat daarmee positief wordt bijgedragen aan de duurzame inzetbaarheid en zekerheid van mensen.

Werk naar werk

Voor de arbeidsmarkt adviseert de SER onder meer om een adequate van werk naar werk infrastructuur te realiseren voor mensen die van baan moeten veranderen, zodat er altijd uitzicht is op nieuw werk nu er in tal van sectoren veel vraag is terwijl andere juist krimpen. Zo krijgen mensen nieuwe zekerheden en helpen we ze aan een baan nog voor ze werkloos worden.

 

Zelfstandigen zonder personeel

De snelle groei van het aantal zelfstandige professionals (zzp'ers) kan symbool staan voor de transitie die op de arbeidsmarkt gaande is. De meer ondernemende cultuur die deze ontwikkeling met zich meebrengt, moeten we koesteren. Ook 'gewone' flexibele arbeidscontracten zijn onmisbaar voor bedrijven. Hun aanpassingsvermogen groeit dankzij de mogelijkheid om flexibele contracten aan te bieden. Het voorkomt dat mensen in tijden van economische onzekerheid langdurig aan de kant komen te staan.

 

Werkende centraal

Pogingen om de arbeidsmarkt minder flexibel te maken, zijn een verkeerde benadering. Beter is het om na te denken over een stelsel waarin niet de werknemer, maar de werkende centraal staat. Dat impliceert een stelsel waarin regelingen voor werkenden optioneel beschikbaar zijn om risico's van arbeidsongeschiktheid, pensioen en ziektekosten af te dekken.

 

Wet arbeidsmarkt in balans en coronacrisis

 

WW-premie: 30-procentstoets bij overwerk aangepast

Als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) betalen werkgevers sinds 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers met vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In de wet staat ook dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Het kabinet past de 30-procentstoets aan om deze onbedoelde effecten weg te nemen. Ook in 2021 zal er nog overwerk nodig zijn als gevolg van het coronavirus. Daarom heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten dat werkgevers ook in 2021 geen herziening van de lage WW-premie hoeft toe te passen bij meer dan 30 procent overwerk.

 

Premieverlaging Algemeen Werkloosheidsfonds

De gelden die gereserveerd waren voor de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) worden ingezet om een premieverlaging voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) voor het jaar 2021 te realiseren. De verlaging geldt met ingang van 1 augustus 2021 voor alle werkgevers die niet per vier weken loonaangifte doen, en met ingang van 16 augustus 2021 voor werkgevers die per vier weken loonaangifte doen aan de Belastingdienst.

 

Het premiepercentage van de lage WW-premie, dat geldt voor werknemers met een vast contract voor onbepaalde tijd, gaat van 2,7% naar 0,34%. Het premiepercentage voor andere werknemers, de hoge WW-premie, van 7,7% naar 5,34%. Voor beide geldt dus een daling van 2,36 procentpunt. Het verschil tussen de hoge en de lage premie blijft vijf procentpunt. De nieuwe premiepercentages gelden voor de rest van het jaar 2021. 

 

De nieuwe premiepercentages zijn van toepassing op het loon van aangiftetijdvakken waarover na de ingangsdatum aangifte wordt gedaan. Bij herziening of correctie van loonaangiften die zijn gedaan over eerdere aangiftetijdvakken, gelden de percentages die voordien van toepassing waren.

 

 

 
Lees meer
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.