Corona & regels en veiligheid

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn continu met de overheid in gesprek om ondernemers te helpen om de coronacrisis goed door te komen.

Wat de gevolgen zijn van het coronavirus weten bedrijven inmiddels maar al te goed. En ook wat de overheidsmaatregelen voor hen betekenen. Van maatregelen om social distancing op de werkvloer mogelijk te maken tot beperking van het aantal klanten/bezoekers en in sommige gevallen zelfs tijdelijke sluiting: iedereen merkt hoe hard de maatregelen van overheid ingrijpen. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn continu met de overheid in gesprek om ondernemers te helpen om de coronacrisis goed door te komen, ook als het gaat om de consequenties van overheidsmaatregelen voor bedrijven en sectoren.

 

Waar vind ik de corona-regels waaraan we ons moeten houden?

Alle wettelijke maatregelen die op dit moment gelden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan – inclusief routekaarten – zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. Hier zijn ook de geldende Wet publieke gezondheid, het Tijdelijk besluit veilige afstand en de Tijdelijke regeling covid-19 te vinden. Met name de Tijdelijke regeling is van belang, omdat daarin concrete regels staan, waarvoor een boete kan worden uitgeschreven.

 

Wat staat er in de Tijdelijke regeling covid-19?

In de afstand en de Tijdelijke regeling covid-19 staan concrete regels staan over bijvoorbeeld uitzonderingen op de 1,5 meter, de mondkapjesplicht, openstelling van publieke plaatsen (gezondheidscheck, placeren en registratie), eet- en drinkgelegenheden, evenementen, personenvervoer, testen internationale reizigers, contactberoepen, quarantaineplicht en uitzonderingen daarop, en coronatoegangsbewijzen.

 

Gelden er nog noodverordeningen?

Nee. De noodverordeningen van de 25 veiligheidsregio’s zijn op 1 december 2020 vervangen door een nieuw hoofdstuk in de Wet publieke gezondheid. Dat is de basis voor het Tijdelijk besluit veilige afstand en de Tijdelijke regeling covid-19.

 

Hoe werkt social distancing en de veilige afstandsnorm?

Social distancing betekent sociale afstand. In Nederland is dat 1,5 meter. Hierdoor heb je minder contact met anderen of houd je afstand tot anderen en is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: thuiswerken, gespreide werktijden als thuiswerken niet mogelijk is, thuisblijven met luchtwegklachten en het mijden van plekken waar veel mensen bij elkaar kunnen komen.

 

Geldt de veilige afstandsnorm nog steeds?

De norm voor het houden van een veilige afstand van anderhalve meter om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan geldt nog steeds. Wel zijn er uitzonderingen bijvoorbeeld voor personen die op hetzelfde adres wonen, opsporingsambtenaren, zorgverleners en onder omstandigheden bijvoorbeeld personen onder de 18 jaar. Winkels mogen maximaal 1 klant met 5 vierkante meter ontvangen.

 

Meer weten? Raadpleeg hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid en hoofdstuk 2 van de Tijdelijke regeling covid-19.

 

Geldt de veilige afstandsnorm ook voor het openbaar vervoer, taxi- en touringcarbedrijven?

Voor taxi- en touringcarbedrijven geldt de veilige afstandsnorm in beginsel niet, mits het gaat om vervoer van de ene locatie naar de andere en het vervoer geen recreatieve activiteit is.

 

Wat is de maximaal toegestane groepsgrootte?

Per 26 juni 2021 zijn de regels over de maximale groepsgrootte vervallen. De veiligeafstandsnorm van 1,5 meter geldt wel, maar niet voor personen bij de uitoefening van hun beroep, voor zover werkzaamheden in het kader van de uitoefening van dat beroep noodzakelijk zijn en niet op gepaste wijze kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van de veilige afstand, en degenen jegens wie zij hun werkzaamheden uitoefenen.

 

Mag ik cash geld weigeren?

Het advies van de overheid is om zoveel mogelijk contactloos te betalen. Maar eurobankbiljetten en munten zijn wettig betaalmiddel. Uitgangspunt is dat deze in een betaling worden geaccepteerd. Kijk hier voor meer informatie.  

 

Wanneer is het dragen van een mondkapje verplicht?

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het dragen van een mondkapje met ingang van 26 juni 2021 onder bepaalde voorwaarden verplicht in middelbare scholen. Zie hoofdstuk 2 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Daarin staat ook een aantal uitzonderingen.

 

Een mondkapje is ook verplicht voor personen van 13 jaar en ouder in het openbaar en bedrijfsmatig personenvervoer. Dat geldt ook voor perrons, de haltes en het hele stationsgebouw. Dus bijvoorbeeld ook voor winkels op het stion. Een mondkapje is ook verplicht in het vliegtuig en op luchthavens. Zie artikel 6.6 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Daarin staat ook een aantal uitzonderingen. Zie ook de site van de Rijksoverheid.

 

Kan ik als winkelier een klant weigeren die geen mondkapje draagt?

Een winkelier is niet verplicht om handhavend op te treden als een klant geen mondkapje draagt, maar mag een klant wel weigeren en aanspreken op het niet dragen van een mondkapje. Tenzij de klant onder de vrijstelling voor het dragen van een mondmasker valt. Als er problemen ontstaan, adviseert de rijksoverheid de hulp van BOA's of de politie in te schakelen.

Een klant moet zelf aannemellijk maken dat zij of hij onder de uitzondering voor de mondkapjesplicht valt. Dit kan op verschillende manieren. Op de website van de rijksoverheid vindt u voorbeelden. De volledige regeling en de voorbeelden vindt u hier.

 

Wie krijgt de boete als klanten geen mondkapje (willen) dragen?

De klant. Een ondernemer is niet verplicht de mondkapjesplicht voor klanten te handhaven. Wel kan hij de klant aanspreken op het niet dragen van een mondkapje. Als de klant niet onder een uitzondering valt, kan hij de klant vragen de zaak te verlaten. Doet die dat niet, dan kan de politie worden ingeschakeld. De klant kan een boete van 95 euro krijgen. De ondernemer riskeert geen wanneer een klant zich niet aan de mondkapjesplicht houdt en hij deze klant niet uit de winkel weert. U kunt dit nalezen in de brief die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hierover schreef.

 

Geldt een spatscherm ook als mondkapje?

Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en geldt daarom niet als wettelijk alternatief voor een mondkapje. Wanneer dat ten goede komt aan een gezonde en veilige werkomgeving kan de werkgever beslissen dat een medewerker ook een faceshield kan dragen. Belangrijk is dat personeel onderling nog steeds afstand van elkaar houdt. Houd er rekening mee dat spatschermen niet dezelfde werking hebben als mondkapjes. Er kan nog steeds lucht langszij stromen.

 

Kan ik als werkgever een mondkapje verplicht stellen?

Ook wanneer iemand niet werkt in een publieke binnenruimte of in een contactberoep, kan de werkgever hem of haar verplichten om een mondkapje te dragen op het werk. De werkgever moet namelijk zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Draagt iedereen een mondkapje op het werk? Dan kan dit helpen bij het voorkomen van verspreiding van het coronavirus.  

 

Moeten ondernemers de wet en de mondkapjesplicht handhaven?

Ondernemers hebben een zogenoemde zorgplicht. Dat betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat iedereen in hun onderneming de wettelijke verplichtingen in acht kan nemen. Dat doen zij door bijvoorbeeld duidelijke looprichtingen aan te geven, een deurbeleid te voeren, desinfecteermiddelen ter beschikking te stellen en mondkapjes voor het personeel. Wie dat na een aanwijzing van de burgemeester nog niet doet, riskeert een boete van maximaal 4.350 euro.

De zorgplicht betekent niet, dat een ondernemer de mondkapjesplicht voor klanten moet handhaven. Evenmin dat de ondernemer een boete riskeert wanneer een klant zich niet aan de mondkapjesplicht houdt en hij deze klant niet uit de winkel weert. U kunt dit nalezen in de brief die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hierover schreef.

 

Overzichtspagina corona en Q&A's

Op deze overzichtspagina vindt u verwijzingen naar kennisbronnen van de overheid en onze partners. Ga voor een overzicht van alle vragen en antwoorden naar onze Q&A-pagina

 

Lees meer
Informatieblad
Infoblad
12-05-2021
Infoblad het testlandschap
Testen kunnen ons helpen om het sociaal en economisch verkeer zo veel en zo veel en veilig mogelijk door te laten gaan, maar moeten met beleid worden ingezet.