Corona & handel en economie

De impact van COVID-19 op internationale handel is groot. Ondernemingen, corporaties en de vele internationaal opererende MKB-bedrijven hebben sinds de uitbraak van de pandemie te maken gehad met allerlei maatregelen aan de grenzen, zowel binnen als buiten de Europese Unie. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn daarom continu met de overheid in gesprek om ervoor te zorgen dat internationaal opererende bedrijven en branches zo goed mogelijk door de coronacrisis kunnen komen. Dat is niet alleen belangrijk omdat de Nederlandse economie afhankelijk is van handel, maar ook omdat Nederlandse bedrijven afhankelijk zijn van leveringen uit het buitenland. Op deze pagina kunt u lezen wat VNO-NCW en MKB-Nederland doen om internationale handel ten tijde van corona zo goed mogelijk te kunnen voortzetten. Meer over onze standpunten ten aanzien van buitenlandse handel vindt u op onze pagina over buitenlandse handel. 

Internationale actieagenda COVID-19

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben aan het begin van de crisis in samenwerking met de Nederlandse overheid de Internationale actieagenda COVID-19 opgesteld. De actieagenda dient als kader om handelsbelemmeringen ontstaan door de COVID-19 pandemie aan te pakken. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste onderwerpen en onze huidige inzet.

 

Interne markt: vrij verkeer van mensen en goederen

VNO-NCW en MKB-Nederland zetten in op het behouden van een gelijk speelveld. Hiervoor is harmonisatie van regelgeving op Europees niveau van belang. Daarnaast maken VNO-NCW en MKB-Nederland zich hard voor het voorkomen van protectionistische maatregelen door EU-lidstaten.

 

Momenteel zijn er grote zorgen over de mutaties van het coronavirus en de gevolgen hiervan. Daarmee groeit ook de angst dat EU-lidstaten, net als vorig voorjaar, ongecoördineerde maatregelen en restricties invoeren die het vrije verkeer op de interne markt belemmeren. Een herhaling van chaos aan de grens zoals we deze vorig jaar meemaakten, zou onnodig schade opleveren voor zowel de volksgezondheid als de economie. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het daarom van belang dat de EU, haar lidstaten en in het bijzonder Nederland zich inzetten om vrij verkeer van goederen en diensten te garanderen.

 

1 februari jl. heeft de Europese Raad aanbevelingen aangenomen die betere EU-coördinatie en harmonisatie van beperkingen van het vrije verkeer op de interne markt bevorderen. VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen deze aanbevelingen en zetten zich in voor een effectieve en snelle implementatie. Wel is het belangrijk dat het essentiële goederen- en reisverkeer niet nodeloos wordt belemmerd. Bovendien doen er zich in de huidige situatie ook nog steeds knelpunten voor die dringend moeten worden opgelost. In samenwerking met verschillende private en publieke partijen proberen VNO-CW en MKB-Nederland deze knelpunten aan te pakken. 

 

Digitalisering van handels bevorderende activiteiten

De huidige reisrestricties vormen een belemmering voor export bevorderende activiteiten. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het belangrijk ook nu, in tijden van COVID-19, internationale handel te bevorderen en Nederland in het buitenland op de kaart te blijven zetten. Daarom is er een herstartagenda opgesteld om te komen tot handels bevorderende activiteiten die zijn aangepast op de huidige situatie. Tijdens de “herstart” wordt er gewerkt met een digitale variant van bijvoorbeeld de missies, zoals een grootschalige digitale missie naar de ASEAN-landen. VNO-NCW leverde hier voor het eerst een virtuele zakelijk missieleider. Door middel van verschillende optredens en contact-momenten met zowel de track leaders als de deelnemende bedrijven aan de missie kan er op deze manier toch een bijdrage worden geleverd aan het B2B en B2G programma. Een overzicht van de aankomende activiteiten kunt u vinden op de kalender van NLinBusinessRVO, of op onze eigen websites.

Daarnaast zijn er verschillende digitale tools die het bedrijfsleven ondersteunen in het (digitaal) aanbieden en onder de aandacht brengen van hun producten en diensten op internationaal niveau. Zie bijvoorbeeld de Virtual Gateway opgericht door NLinBusiness.

 

Verruiming exportkredietverzekering

In maart 2020 heeft Het Rijk besloten om in het kader van de coronacrisis de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen te verruimen om zo de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden. Dit naar aanleiding van een oproep door een consortium van bedrijven met de steun van VNO-NCW en MKB-Nederland. Recent hebben we gevraagd om de verruiming te verlengen; hieraan is gehoor gegeven; het crisispakket is verlengd tot en met 30 juni 2021. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dit van groot belang gezien de coronacrisis nog steeds zware impact heeft op het Nederlandse bedrijfsleven en export. De verruiming is daarom nodig om te voorkomen dat bedrijven grotere betalingsrisico’s ondervinden, in extra liquiditeitsproblemen komen of internationale projecten noodgedwongen moeten stilleggen. Een compleet overzicht van de nieuwe maatregelen is te vinden op de website van Atradius Dutch State Business.

 

Investerend uit de crisis

De coronacrisis is inmiddels een langdurende economische crisis waarbij veel ondernemers hard zijn getroffen. Ondernemers hebben grote aanspraak moeten maken op hun buffers en reserves, en de rek is eruit. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn dan ook verheugd dat het kabinet op 21 januari heeft besloten het steun- en herstelpakket voor ondernemers fors uit te breiden na de recente aanscherpingen van de lockdown. ‘Van zelfstandigen tot het grotere mkb en werknemers, voor alle groepen zitten er verbeteringen in die helpen om door deze ingrijpende crisis te kunnen komen.’

 

Daarnaast moet er worden nagedacht over de toekomst, hoe gaan we de economie straks een kickstart geven en zorgen we ervoor dat ondernemers weer kunnen gaan investeren? Er moet worden voorkomen dat de economie nog jarenlang last houdt van deze pandemie. Alleen door bedrijven de ruimte te geven om weer te investeren in de toekomst, bijvoorbeeld met de door ons voorgestelde baangerelateerde investeringskorting, creëren we nieuwe kansen en nieuwe werkgelegenheid. De overheid zal zelf ook bijdragen door geld beschikbaar te stellen voor grootschalige projecten die Nederland klaarstomen voor de toekomst. Dit doet het kabinet onder meer met het Groeifonds.

 

De coronacrisis biedt ook de kans om in te zetten op een duurzaam herstel. Gekoppeld aan ‘Building Back better’ houdt dit in dat we investerend uit de crisis willen komen. Voor het bedrijfsleven is inzet op Sustainable Development Goals en internationale solidariteit belangrijk. De Sustainable Development Goals worden dan ook gezien een interessante leidraad voor de noodzakelijke transities voor het businessmodel van bedrijven.

  

 

Overzicht informatie voor ondernemers en Q&A's

Ten tijde van corona is juiste en up-to-date informatie voor ondernemers en bedrijven cruciaal. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn daarom in gesprek met de overheid hoe deze berichtgeving proactiever en actueler kan worden gemaakt. Op deze overzichtspagina vindt u verwijzingen naar bestaande kanalen als overheidswebsites, pagina's van brancheorganisaties en andere hulpmiddelen specifiek gericht op het verder helpen van de ondernemer in tijden van corona.

 

Wij adviseren u om in ieder geval de website van de RVO en de reis-app van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten te houden. Op de website van de RVO vindt u informatie over het coronavirus en internationaal zakendoen en aanpassingen van financieringsregelingen. De reis-app informeert u over het reisadvies per land. Ook kunt u via deze app pushmeldingen ontvangen wanneer de regelgeving voor een land veranderd. Voor specifieke vragen over de actuele situatie in een land raden wij u aan contact op te nemen met de ambassade.

 

Voor een overzicht van vragen en antwoorden kunt u naar onze Q&A pagina gaan. Hier vindt u o.a. meer informatie over de voorwaarden voor zakenreizen en de quarantaineverplichting voor arbeidsmigranten en seizoenarbeiders.   

 
Lees meer
Informatieblad
Infoblad
12-05-2021
Infoblad het testlandschap
Testen kunnen ons helpen om het sociaal en economisch verkeer zo veel en zo veel en veilig mogelijk door te laten gaan, maar moeten met beleid worden ingezet.