Corona & bedrijven voor bedrijven

Ondanks dat veel ondernemers het moeilijk hebben, ontstaan er toch veel mooie initiatieven. Waarbij bedrijven niet alleen de zorg steunen, maar ook elkaar. Bijvoorbeeld door te helpen met het ontplooien van nieuwe initiatieven, maar ook door op tijd te betalen en waar mogelijk schulden kwijt te schelden. VNO-NCW en MKB-Nederland juichen initiatieven waarbij bedrijven elkaar helpen van harte toe. Zorg juist in deze moeilijke tijden voor elkaar, is hun boodschap. En zoek waar nodig naar oplossingen.

 

Aan welke betaaltermijnen moet ik me houden?

Deze tijd vraagt om solidariteit en begrip voor elkaars benarde positie. Juist nu is het belangrijk dat bedrijven zich houden aan de wettelijke betaaltermijn van 60 dagen. Kleinere ondernemers die veel langere betaaltermijnen krijgen opgelegd door grote ondernemers of alleen worden betaald als daar een korting tegenover staat: dat kan niet. We vragen ondernemers die opeens met langere betaaltermijnen worden geconfronteerd dat te melden bij Betaalme.nu. VNO-NCW en MKB-Nederland  houden alle meldingen bij, samen met het ministerie van EZK.

  

Wat kan ik doen voor de samenleving?

Ondernemers die iets willen doen voor hun buurt, dorp of stad kunnen contact opnemen met hun eigen gemeente of met hun branchevereniging. Zij weten het snelst op welke manier u het beste kunt helpen.VNO-NCW en MKB-Nederland raden ondernemers verder aan om waar mogelijk kwetsbare groepen, zoals ouderen, te helpen. En voor hen waar nodig uitzonderingen te maken.

 

Hoe coulant kan of moet ik zijn voor huurders?

Veel huurders van bedrijfspanden komen in de problemen door de coronacrisis. Hoe verhuurders omgaan met huurders is erg verschillend. De een scheldt de huur voor april kwijt, de ander toont 60 dagen respijt. Sommige verhuurders laten de huur doorlopen.VNO-NCW en MKB-Nederland roepen huurders van bedrijfspanden, zoals retailers, en vastgoedeigenaren op om met elkaar in gesprek te gaan en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.

 

Banken helpen bedrijven

Bedrijven met financiële problemen komen in aanmerking voor de zogenoemde BMKB-regeling, die nu verruimd is. Hiermee stelt de overheid 300 miljoen euro financiering beschikbaar voor het mkb. De overheid staat borg voor deze kredieten. Kleine bedrijven die, afgezien van de impact van corona gezond zijn, hoeven het komende halfjaar niet af te lossen op hun bankleningen. Meer informatie is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB).

 

NL Werkt door!

Het coronavirus heeft in een hele korte tijd gezorgd voor een nieuwe realiteit. Op het ogenblik is er als gevolg van de getroffen maatregelen uitval van productie en als gevolg daarvan een oplopende werkloosheid. Er zijn ook sectoren, zoals de zorg, logistiek, distributie, supermarkten, voedselketen, sommige bouwbedrijven, techniek die zitten te springen om mensen.

 

De uitdaging is om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod elkaar weten te vinden, zodat het werk in deze vaak cruciale beroepen door kan gaan en mensen zoveel mogelijk aan het werk kunnen blijven. Daarom roepen werkgevers, VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO, UWV, VNG, gemeenten, vakbonden, private intermediairs, SBB, MBO Raad en de ministeries van SZW en OCW de partijen in de arbeidsmarktregio’s, waaronder de werkgeversservicepunten, op om gezamenlijk aan de slag te gaan om snel te voldoen aan de vraag naar mensen in deze cruciale functies.

 

Daartoe is het platform www.NLwerktdoor.nl ingesteld waar branches en werkgevers met hun vraag naar personeel in (cruciale) functies naar toe kunnen gaan. Vanuit dit platform wordt de vraag van werkgevers doorgeleid naar de loketten of instanties voor arbeidstoeleiding (zowel publiek als privaat) waar ze terecht kunnen, zodat er in de arbeidsmarktregio’s en branches snelle matches tot stand komen. Met UWV zijn werkafspraken gemaakt om de dienstverlening voor de gewenste matches zo snel mogelijk te kunnen maken. Daarnaast geeft het platform een weergave van regionale en sectorale initiatieven die op dit moment reeds vraag en aanbod bij elkaar brengen. Op die manier willen we verbinding leggen tussen deze initiatieven.

 

Vakmensen blijven opleiden

NLWerktDoor wil naast matches op personeelsgebied ook verbindingen tot stand brengen op het gebied van diensten, materieel en innovatie. Zo kunnen we  nieuwe business-to-business-kansen benutten. Samen innovatieve oplossingen bedenken, als bedrijven en in sectoren, om te kunnen blijven ondernemen.

Ook blijft het belangrijk vakmensen te blijven opleiden voor nu en de arbeidsmarkt van morgen. Daarom gaan bedrijfsleven, beroepsonderwijs en de overheid met een actieplan SBB extra inzetten op de BBL. Bedrijven die leerbanen aanbieden blijven in aanmerking komen voor de subsidie praktijkleren van het Ministerie van OCW. Erkende leerbedrijven kunnen beschikbare leerbanen (BBL) publiceren op www.stagemarkt.nl.

 

Branches worden uitgenodigd om vraag, aanbod en bestaande initiatieven te melden via www.NLwerktdoor.nl. Het platform is in beheer bij de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!, een van de projectorganisaties van VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Mooie initiatieven van bedrijven

Benieuwd naar de initiatieven die bedrijven hebben bedacht om hun steentje bij te dragen in deze coronacrisis? Hieronder vindt u een lijst. Deze wordt door ons aangevuld.

 

Gratis business coaching voor bedrijven FiveLeggedSheep gaat in 2021 zoveel mogelijk ondernemers helpen 

Het hele jaar in lockdown zorgt voor grote problemen bij bedrijven en ondernemers. Sommige organisaties zijn in zwaar weer terecht gekomen, groeiambities kwamen onder druk te staan en bijna allemaal kregen ze te maken met grote veranderingen in de bedrijfsvoering, inclusief de onzekerheid die daarbij hoort. De Haagse Gijsbert van der Meulen wil hier een zinvolle bijdrage aan leveren en heeft daarom de actie FiveLeggedSheep opgezet. Hiermee wil de ondernemer in 2021 zoveel mogelijk bedrijven in Nederland gratis helpen om sneller weer op de been te komen of om harder te groeien. Zijn enige voorwaarde is dat bedrijven achteraf de waarde van zijn advies bepalen en dat doneren aan Make-A-Wish, zodat ook ernstig zieke kinderen een positieve boost kunnen krijgen. 

 

Wederopbouwers.nl is een landelijk initiatief om ondernemers eenmalig en vrijblijvend te verbinden aan een hulpvraag van kwetsbaren uit de samenleving. Ondernemers stropen de mouwen op en bouwen mee aan herstel, onder andere via het initiatief Wederopbouwers.

Afgelopen zomer startte het initiatief en krijgt het ook nu weer een boost door aanmeldingen van nieuwe ondernemers die meedoen. De teller staat inmiddels op 412 ondernemers.

  

Kraak de crisis

‘Kraak de crisis’ is een crowdsourcing-initiatief voor een duurzamer, socialer en economisch sterker Nederland en heeft als doel om de groeikans van de beste initiatieven die zorgen voor een veerkrachtig Nederland na corona te vergroten. De finalisten krijgen een compleet coachingstraject van PWC en Frisse Blikken en een doormeting van MAEX. 

 

Gratis vertalingen RIVM-richtlijnen

Het bedrijf Ludejo heeft samen met trouwe vertalers de RIVM richtlijnen vertaald in het Arabisch, Frans, Spaans, Turks en Pools. Werkgevers met arbeidsmigranten of anderstaligen in dienst kunnen gebruik maken van de uitwerkingen. Hiermee kunnen alle mensen de informatie kunnen hebben en begrijpen, ongeacht taalachtergrond, cultuur of educatieniveau. De vertalingen zijn kosteloos beschikbaar in pdf en als video's met tekst in beeld.

 

NLvoorelkaar.nl

NLvoorelkaar.nl is een landelijke campagne met Nederlandse topsporters in de hoofdrol om sociale initiatieven die ontstaan zijn door de corona-crisis een groot podium te geven. Via NLvoorelkaar.nl kan iedereen een vraag of aanbod plaatsen voor hulp. Uit de aanmeldingen kiezen sporters, zoals Rico Verhoeven, een mooi initiatief waarvoor ze een gratis commercial met zendtijd gaan maken. Deze campagne wordt gratis geproduceerd door de Nederlandse reclamebranche en mogelijk gemaakt door grote mediapartners zoals RTL, DPG, Talpa, Ster, Exterion Media en Ocean Outdoor.

 

Goedkopekantoorinrichting.nl
In plaats van bedrijven te laten investeren is er een aantal bedrijven aangeboden om meubels van goedkopekantoorinrichting te lenen (tijdelijk) om op deze manier - zonder al te veel investeringen - toch aan de Corona maatregelen te kunnen voldoen

 

Superburen.nl
is een soort Gouden Gids of telefoongids met als belangrijke toegevoegde waarde dat potentiële klanten eenvoudig bedrijven op locatie (dus in hun directe omgeving) kunnen vinden.

  

Horecaondernemer helpt lokale bedrijven
Sommige bedrijven helpen andere ondernemers door belangeloos hun medewerkers ter beschikking te stellen. Zoals horecaondernemer Wim Cox. Dit geldt niet voor zijn medewerkers die zorgtaken hebben of niet willen, maar wel voor degenen die dit zien zitten. Zo helpen ze bijvoorbeeld met vakkenvullen, aspergesteken en ambulances schoonmaken. 

  

CAPGEMINI

Het is van groot belang om tijdens de coronacrisis de continuïteit van zorgsector te kunnen waarborgen. Daarom slaan een groot aantal Nederlandse Cybersecurity bedrijven, waaronder Capgemini, de handen ineen om zorginstellingen te beschermen tegen cyberaanvallen tijdens de coronacrisis.

  

Achterhoek verbindt
Achterhoek Verbindt is een mooi voorbeeld van samenwerking, die snel en soepel tot stand is gekomen. Elke ochtend om 8.00 uur een videopodcast met ondernemers en veel ervaringen, tips en informatie die wordt gedeeld. 

 

Help de Horeca

Door de sluiting van de horeca, zitten horecazaken tijdelijk zonder inkomsten. Help jouw favoriete horecazaak door een waardebon te kopen.

 

1,5 meter store

De Eindhovense ondernemers Vorstenbosch en De Witte hebben het internetplatform Anderhalvemeterstore.nl ontwikkeld, waarop producten van ondernemers uit de regio voor de anderhalve-metersamenleving zijn te vinden

  

Wijhelpengraag.nu

Is een initiatief van CLC-VECTA namens organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche. We zijn er voor elkaar. Instanties, bedrijven en particulieren worden daarom opgeroepen hun vraag voor hulp of ondersteuning voor te leggen aan professionals in de evenementenbranche. “Onze professionals bieden heel graag ondersteuning bij alles wat er nu (ad-hoc) georganiseerd of geregeld moet worden.

 

Futere Fit programma

Is een post corona supportprogramma van OndernemersLift+. Het helpt start-ups, scale-ups en mkb-bedrijven in Noordoost-Brabant om door de coronacrisis te komen. Het programma richt zich op bedrijven die voor het uitbreken van de coronacrisis gezond waren en zich aan willen én kunnen passen aan een nieuwe werkelijkheid.

 

Regioconnect Zwolle
Regio Opleiders biedt gratis online cursusaanbod

 

www.coronaconflictbemiddeling.nl

Stichting Insolventie Mediation opent digitaal bemiddelingsloket voor ondernemers, waar ondernemers onder begeleiding van een mediator kunnen onderhandelen over een minnelijke oplossing voor hun door de Corona crisis veroorzaakte geschillen. Zij werken om in deze crisis hun steentje bij te dragen voor een gereduceerd vast bedrag per mediation.

  

Ik moet digitaal

Omdenken, aanpassen en innoveren. Dockwize uit Zeeland helpt hier graag bij. Dagelijks zitten coaches gereed achter de digitale desk om ondernemersvragen te beantwoorden. Of kijk in de kennisbank, waar de meeste interessante informatie is verzameld over digitalisering en het laatste nieuws rondom de coronacrisis. 

 

wiezetjijopeen.nu

Is een open platform en bieden een podium aan werkgevers die solidair zijn richting hun werknemers en die ze, juist in tijden van corona, op de eerste plaats zetten. Partijen die zich aansluiten, mogen het PeopleFirst-logo gebruiken.

   

#allemaaldigitaal 

Publieke en private partijen slaan de handen ineen voor mensen die in deze tijd achterblijven omdat ze niet over digitale middelen beschikken. Met #allemaaldigitaal nemen NLdigital, Alliantie Digitaal Samenleven en SIVON het initiatief om gebruikte en nieuwe laptops en tablets op grote schaal gecoördineerd in te zamelen. Deze komen terecht bij Nederlanders die nu niet digitaal mee kunnen doen. Op de website www.allemaal-digitaal.nl kunnen donateurs terecht met hun digitale apparaten.

 

Supportyourlocals.nl

Support Your Locals roept heel Nederland op om de lokale producten in de armen te sluiten en samen korte ketens op te bouwen. Onder de vlag van #supportyourlocalsNL zijn de eerste initiatieven ontstaan.

 

Wat is in het algemeen de aanpak van VNO-NCW en MKB-Nederland als het gaat om de coronacrisis?

De corona-aanpak van het kabinet is erop gericht om de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen te beschermen. Tegelijkertijd wil het kabinet de economie zo min mogelijk schaden. VNO-NCW en MKB-Nederland steunen deze uitgangspunten en zijn voortdurend in overleg met het kabinet over de beste aanpak.

 

Meepraten over maatregelen

Door onze contacten met de overheid, zorgen we ervoor dat we meepraten over de maatregelen. De nauwe samenwerking tussen de overheid, de ondernemingsorganisaties en de vakbeweging heeft al drie omvangrijke en waardevolle steunpakketten opgeleverd, met maatregelen zoals de NOW, de TOZO en de TVL, met belastinguitstel en met financieringsregelingen. Deze regelingen zijn niet perfect en daarom dragen we voortdurend suggesties aan bij de overheid tot verbetering. Veel daarvan zijn ook daadwerkelijk overgenomen.

 

Basisregels en protocollen

Het coronavirus is een nieuw virus waartegen in het verleden nog geen resistentie is opgebouwd. Om te voorkomen dat téveel mensen tegelijk opgenomen worden in het ziekenhuis, moet het virus zoveel mogelijk teruggedrongen worden. Daarvoor gelden een aantal basisregels voor iedereen, die ieder voor zich de verspreiding van het virus enigszins tegengaan. Hoe beter dat lukt, hoe minder ingrijpend de maatregelen zijn die moeten worden genomen. Daarom steunen VNO-NCW en MKB-Nederland deze basisregels en werken we samen met brancheorganisaties en de overheid om deze verder uit te werken in protocollen.

 

Economische gevolgen

Doordat in Nederland in het voorjaar is gekozen voor een ‘intelligente’ lockdown met minder vergaande maatregelen dan in andere landen (niet alle winkels dicht bijvoorbeeld), is de economische terugslag tot nu toe geringer geweest dan in veel andere landen. Wat niet wil zeggen dat de gevolgen voor individuele bedrijven en specifieke sectoren niet alsnog dramatisch zijn. Ook daarvoor proberen we oplossingen te verzinnen en aandacht te krijgen bij de politiek. 

 

Investerend uit de crisis

Daarnaast willen we voorkomen dat de economie nog jarenlang last houdt van deze pandemie. Alleen door bedrijven de ruimte te geven om weer te investeren in de toekomst, bijvoorbeeld met de door ons voorgestelde baangerelateerde investeringskorting, creëren we nieuwe kansen en nieuwe werkgelegenheid. De overheid gaat ook zelf bijdragen door geld beschikbaar te stellen voor grootschalige projecten die Nederland klaarstomen voor de toekomst. Dit doet het kabinet onder meer met het Groeifonds. Investerend de crisis uit is daarom het motto van VNO-NCW en MKB-Nederland en inmiddels ook van het kabinet.

 

Beleid kritisch volgen

Ook in de komende maanden zullen VNO-NCW en MKB-Nederland de politieke discussie, alle nieuwe overheidsmaatregelen en wetgeving en de ontwikkelingen rond het testbeleid kritisch blijven volgen. Juist omdat de ontwikkelingen zo snel gaan en er vaak snel gehandeld moet worden, blijven we zowel voor als achter de schermen in gesprek.

 

Overzichtspagina over corona voor ondernemers

Op zoek naar meer informatie? Bekijk dan een van onze andere Corona-dossiers of raadpleeg de overzichtspagina met verwijzingen naar overheidswebsites en pagina's van brancheorganisaties specifiek over corona.

 

Lees meer
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.