Publicaties

Brochure
31-01-2023
Rapportage 30 jaar Europese Interne Markt: resterende barrières binnen de EU
Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Europese Interne Markt hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een enquête uitgezet onder hun leden om in kaart te brengen welke barrières voor het bedrijfsleven de meeste belemmeringen opleveren. De resultaten zijn gebundeld in deze rapportage.
Brochure
18-01-2023
Positie midden- en kleinbedrijf op de infrastructuurmarkt: kansen bij onderhoud, vervanging en renovatie
Rapport van het onderzoek dat het EIB heeft uitgevoerd in opdracht van MKB Infra, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, Cumela, Vereniging van Hoverniers en Groenvoorzieners en MKB-Nederland.
Informatieblad
16-12-2022
Cybernoodplan
Dit infoblad vertelt je welke EERSTE stappen je zou moeten nemen wanneer je getroffen wordt door een cyberincident.
Informatieblad
16-12-2022
Cyber emergency plan
This info sheet tells you which FIRST steps you should take in case of a cyber incident.
Brochure
Investeren in onze digitale toekomst
14-11-2022
Investeren in onze digitale toekomst
Voor onze toekomst willen we een duurzame en inclusieve economie van maatschappelijke meerwaarde. Met digitalisering gaan we grote uitdagingen te lijf.
Informatieblad
26-10-2022
Toezicht op AI: AI verdient sectoraal toezicht gecoördineerd door een NLAI Raad
De toepassing van AI is net als de computer, niet beperkt tot één specifiek domein. AI is een technologie die door de hele economie en samenleving voor allerlei doelen in allerlei domeinen gebruikt kan worden en daardoor een grote impact heeft (zowel qua kansen als qua risico’s).
Informatieblad
26-10-2022
Supervision of AI
AI deserves sectoral supervision coordinated by a NL AI council
Nieuwsbrief
20-09-2022
Prinsjesdagnieuwsbrief 2022
Deze publicatie bevat een eerste overzicht voor ondernemers van de plannen voor komend jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals vandaag, Prinsjesdag 2022, door het kabinet bekendgemaakt.
Brochure
Bilderberg Special 2022
13-05-2022
Forum Bilderberg special 2022
Speciale editie van Forum, het opinieblad van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, t.g.v. de Bilderbergconferentie. Paul Polman, Hans van den Berg, Roel Berghuis, Marieke Snoek, Anton van Beek en Marjan Minnesma over ondernemen voor een beter Nederland.
Brochure
Manifest gemeenteraadsverkiezingen 2022
01-03-2022
Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Ondernemen voor uw gemeente
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Meer dan ooit staan gemeenten voor de uitdaging zich in te zetten voor de lokale economie, werkgelegenheid en verduurzaming van de samenleving.