'Zzp'ers positief over financiële positie, meesten willen zelfstandig'

11-07-2017

Zzp'ers zijn positiever over hun financiële positie dan twee jaar geleden, blijkt uit onderzoek van het CBS en TNO. Goed nieuws, volgens VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij vinden dat het nieuwe kabinet als taak heeft dat de discussie over zzp'ers evenwichtig wordt gevoerd. Liefst negen op de tien zzp'ers wil zelfstandig zijn en niet in loondienst, blijkt ook uit het onderzoek.

 

Debacle Wet-DBA

Dit nieuwe onderzoek laat zien dat de bulk van de zzp'ers zeer tevreden is en bewust voor het ondernemerschap heeft gekozen, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. 'Het nieuwe kabinet heeft dan ook tot taak om te zorgen dat de discussie over zzp'ers evenwichtig wordt gevoerd. Bovenal is het daarbij zaak dat, na het debacle met de Wet-DBA, het werk zonder onzekerheid bij zzp'ers kan komen. Dat is goed voor de economie en de zelfstandigen zelf.'

 

Zeer tevreden over hun werk

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (pdf) blijkt ook dat 81 procent van de zzp'ers zeer tevreden is over zijn/haar werk tegen 78 procent van de werknemers. Zzp'ers ervaren daarnaast minder werkdruk en minder vaak burn-outklachten. Verder zijn ze meer bevlogen en willen ze later met pensioen dan werknemers.

 

Nuanceringen

Uit de studie van het CBS en TNO valt op te maken dat sommige veel genoemde kwetsbaarheden blijken mee te vallen in de praktijk. VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat driekwart van de zzp'ers al maatregelen heeft genomen voor zijn pensioen. Ze doen dat bijvoorbeeld door te sparen of te beleggen, door te investeren in de eigen woning of door aansluiting bij een pensioenfonds.

Wel blijkt dat dat het grootste deel van de zzp'ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Volgens de ondernemingsorganisaties is het voor de beoordeling hiervan belangrijk mee te wegen welk risico de zelfstandige in kwestie loopt. De persoonlijke situatie is hierbij bepalend.