Werkgevers delen zorgen over nieuwe regels export-WW

28-03-2019

'Een goede arbeidsmobiliteit in de Europese Unie is van groot belang voor de Nederlandse economie. Nederland heeft er ook baat bij dat mensen uit andere Europese landen hier kunnen werken. Maar werkgevers delen de zorgen van het Nederlandse kabinet ten aanzien van de export van de WW-uitkering in het totale pakket.'

 

Zes maanden WW

Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het Europese plan om EU-werknemers die buiten hun thuisland werkloos worden, het recht te geven zes maanden naar huis te gaan met behoud van hun WW-uitkering. Gisteren werd het plan onder druk van zes landen, waaronder Nederland, uitgesteld.   

 

Afwijzende positie

Volgens de ondernemingsorganisaties is vanaf het moment dat de Europese Commissie in 2016 de voorstellen deed om de Coördinatieverordening sociale zekerheid aan te passen, met de Europese ondernemingsorganisaties BusinessEurope en SMEUnited een afwijzende positie ingenomen ten aanzien van de export van WW-uitkeringen.

 

Uitkering hoger dan loon

'Onze zorg betrof het belang dat de uitkerende instantie zicht moet hebben en houden op de inspanningen die een uitkeringsgerechtigde pleegt om weer aan het werk te komen. Het moet leiden tot situaties waarin mensen kunnen kiezen voor de voor hem of haar meest gunstige situatie. Die situatie doet zich specifiek voor wanneer de uitkering hoger is dan het loon dat in een EU-land zou kunnen worden verdiend. Het voorkomen van fraude is essentieel.'

 

Fraudegevoeligheid

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het daarom goed als de Europese landen 'eerst de ontstane vragen adresseren en de gevolgen van deze bepaling goed in beeld krijgen, inclusief het voorkomen van fraudegevoeligheid'.