'Snel naar handelsakkoord met Britten, maar niet overhaast'

13-12-2019

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn gelukkig dat er door de verkiezingswinst van de Conservatieven een overduidelijke meerderheid is in het Britse Lagerhuis. Daardoor kan het Brexit-proces verder. De ondernemingsorganisaties maken zich wel zorgen over de insteek van de Britse regering voor het handelsakkoord dat na de Brexit onderhandeld moet worden.

 

Brexitrust tot 2020

De algemene verwachting is dat premier Johnson zijn deal met de EU nog vóór Kerst gaat voorleggen aan het nieuwe Britse Parlement. Keurt het Lagerhuis deze deal goed, en die kans is heel groot, dan zal het VK per 31 januari uit de EU treden. Voor bedrijven betekent dat voorlopig nog niets. Het vrij verkeer van goederen blijft bestaan, en alle EU-regelgeving geldt nog tot minstens eind 2020 in het VK. Dat geeft dus even rust voor ondernemers, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Drie problemen

Volgens de ondernemingsorganisaties moet snel een akkoord komen tussen de EU en het VK over hun toekomstige handelsrelatie. Zij pleiten voor een zo soepel mogelijke handels- en investeringsrelatie met de Britten. De Britten zijn een van de grootste handelspartners van Nederland. Maar VNO-NCW en MKB-Nederland zien drie problemen.

 

Handelsbeperking

De onderhandelingen gaan om te beginnen voor het eerst over handelsbeperking. Een vrijhandelsakkoord is per definitie minder dan de optimale handelsrelatie in de Europese Interne Markt. Ten tweede wil Johnson ruimte om afwijkende regels vast te stellen in het VK. Dat kan de concurrentiepositie benadelen van bedrijven in de EU en Brussel moet aan de grens maatregelen kunnen nemen om dat nadeel te neutraliseren. Ook dat compliceert de onderhandelingen.

 

Te snel, No Deal

Tot slot wil premier Johnson de onderhandelingen heel snel doen en in geen geval de transitieperiode verlengen. Maar geen enkele handelsexpert denkt dat je een zo moeilijk akkoord in één jaar kunt afsluiten én laten goedkeuren door alle parlementen van alle EU-lidstaten en het VK. Als dat niet lukt krijg je alsnog een No Deal, met grote nadelen voor bedrijven, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Kunstmatige druk dreigt

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten daarom voor zo min mogelijk uiteenlopende regelgeving tussen EU en VK. Daarnaast waarschuwen ze voor kunstmatige druk om een zo kort mogelijke overgangsperiode te hebben. Beter een goed akkoord dan een snel akkoord, aldus de ondernemingsorganisaties. Uitstel is in ieder geval mogelijk tot eind 2022. Voor alles moet de EU volgens VNO-NCW en MKB-Nederland een No Deal in 2020 vermijden.

 

Bedrijfsleven blijft zich voorbereiden

Voor ondernemers blijft het belangrijk om zich op de verschillende scenario’s voor te bereiden via hulpbijbrexit.nl, brexitloket.nl en andere kanalen van branche- en werkgeversorganisaties.