Personeelstekort blijft probleem voor kwart ondernemers

15-08-2019

Het tekort aan arbeidskrachten blijft werkgevers parten spelen. Ook aan het begin van het derde kwartaal zegt een kwart van de ondernemers daar last van te hebben, blijkt uit de nieuwe COEN-enquête van onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland. Het ondernemersvertrouwen is licht gedaald.

 

Zakelijke dienstverlening

In het derde kwartaal verwacht 12 procent van de ondernemers hun personeelsbestand te kunnen uitbreiden. Vorig jaar was dat 18 procent. Het tekort aan arbeidskrachten doet zich vooral voor in de sectoren zakelijke dienstverlening, vervoer en opslag, informatie en communicatie, horeca en bouwnijverheid. In de delfstoffenwinning ziet slechts 5 procent van de bedrijven belemmeringen door personeelstekort.

 

Positief

Het ondernemersvertrouwen is licht gedaald, maar het sentiment onder ondernemers blijft positief. Sinds 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. Het vertrouwen is het grootst in de sector informatie en communicatie. Voorheen was de bouw altijd het positiefst. Minder vertrouwen is er in de autohandel en -reparatie.