‘Overheid, betrek branches beter bij kennisverspreiding’

10-04-2019

Het ministerie van Economische Zaken heeft 7,5 miljoen vrijgemaakt voor kennisverspreiding naar het midden- en kleinbedrijf. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het ministerie van Economische Zaken op daarbij veel meer gebruik te maken van brancheorganisaties om de kennis vanuit toegepast onderzoek te ontsluiten voor het midden- en kleinbedrijf. 'Voor innovaties en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken is het belangrijk dat kennisinstellingen en het mkb nauw met elkaar samenwerken. In de praktijk gaat dit lang niet altijd vanzelf waardoor kansen worden gemist', stellen de ondernemingsorganisaties.

 

Toegepast Onderzoek Organisaties

Daarom organiseerden VNO-NCW en MKB-Nederland woensdag een speciale bijeenkomst voor brancheorganisaties van mkb-ondernemingen en de Toegepast Onderzoek Organisaties (TNO, WUR, MARIN, Deltares en NLR). Met de bijeenkomst wilden VNO-NCW en MKB-Nederland bijdragen aan het ontstaan van veel meer samenwerkingen tussen mkb en Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2). Na de presentaties werden concrete mogelijkheden met branches verkend.

 

Samenwerking binnen hele keten

Samenwerking tussen het mkb en kennisinstellingen kan vaak het beste op collectief niveau plaatsvinden waarbij de hele keten van leveranciers en afnemers wordt betrokken, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. 'Grote uitdagingen zoals circulair ondernemen kunnen meestal niet door een individueel mkb-bedrijf worden opgelost, maar daarbij moet de hele keten worden betrokken.

 

Verbindende rol van brancheorganisaties

Brancheorganisaties vertegenwoordigen vaak de hele keten en zijn daarom goed gepositioneerd om een verbindende rol in de samenwerking op zich te nemen', aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Daarnaast hebben brancheorganisaties zicht op wat de grote uitdagingen binnen hun branche zijn en waar het meest bereikt kan worden. Onder meer Koninklijke Metaalunie past deze aanpak toe door middel van de MKB Knowledge Deal. Ook in de interieurbouw en meubelindustrie werken kennisinstellingen en mkb samen met behulp van de Branche Innovatieagenda van CBM.