Ondernemers in gesprek met samenleving over maatschappelijke rol

13-07-2019

Komende maanden gaan VNO-NCW en MKB-Nederland het land in. Doel is om in zogeheten dialoogsessies te spreken met talloze werknemers, ondernemers (van klein tot groot), experts, managers en tal van andere groepen uit de samenleving over hoe zij kijken naar de maatschappelijke rol van bedrijven.

 

Zelfkritisch

Dit zogeheten Brugproject komt voort uit een eerste analyse die begin dit jaar is besproken in de besturen van de twee ondernemingsorganisaties. In deze analyse kijken de organisaties zelfkritisch naar thema's als werkzekerheid, migratie, inkomens en megatrends als artificial intelligence en de opkomst van nieuwe platformen. Ook de kritiek van de afgelopen jaren op de rol van grote bedrijven komt in de analyse uitgebreid aan bod. De analyse wordt momenteel nog verder uitgewerkt.

 

Wereldwijd

Hoewel het vaak ook gaat om wereldwijde ontwikkelingen willen de organisaties met de gesprekken scherper in kaart brengen wat zij zelf kunnen doen aan de spanningen die er zijn in de samenleving. 'Hoewel meer dan 80 procent van de Nederlanders vertrouwen heeft in het bedrijf waar ze voor werken moeten we aan de slag met de schaduwkanten van sommige ontwikkelingen en de rol die het bedrijfsleven daarin speelt; een soort strategische heroriëntatie. Doel is dat iedereen de vruchten kan plukken van een goede economie,' aldus de organisaties.

 

Enquête en deskresearch

Naast dialoogsessies in de regio gaan de organisaties, als onderdeel van het Brugproject, ook een kwantitatief onderzoek onder bedrijven doen. In combinatie met deskresearch in binnen en buitenland en alle gesprekken moet het project zo inzichten opleveren voor nieuw beleid en concrete acties binnen bedrijven, sectoren en/of de overheid. Het project kan hiermee tevens helpen invulling te geven aan het nieuwe sociaal contract (Balansakkoord) waar de ondernemers onlangs voor hebben gepleit.

Meer weten?
Meer weten over het project mail ons via brugproject@vnoncw-mkb.nl en hou onze social media kanalen in de gaten voor regelmatige updates.