'Nieuwe maatregelen moeten zorgen voor meer topvrouwen'

20-09-2019

Het aandeel van vrouwen in de top van bedrijven groeit, maar die groei gaat nog altijd traag. Om die reden stelt de SER vandaag een pakket maatregelen voor dat moeten zorgen voor meer topvrouwen. Een prima plan, zegt ook Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW.

 

Stappen gezet voor meer topvrouwen

VNO-NCW heeft de afgelopen jaren veel stappen gezet om te zorgen voor meer topvrouwen, zegt Hans de Boer. 'Een speciale database met topvrouwen, speeddates, convenanten en ga zo maar door. Toch moeten we constateren dat dit te langzaam gaat. Daarom doen we vandaag nieuwe voorstellen die moeten zorgen voor een radicale trendbreuk. We hebben ons daarbij laten inspireren door de succesvolle aanpak in Duitsland. Ook richten we ons niet langer alleen op de top, maar juist ook op de subtop van bedrijven. Dáár moet immers het talent voor de toekomst vandaan komen.'

 

Ingroeiquotum voor de RvC

De les van de afgelopen jaren is dat niet één maatregel de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mensen met een andere achtergrond tot stand kon brengen. Daarom adviseert de SER een brede mix aan maatregelen gericht op studiekeuzes, het slimmer organiseren van werktijden, kinderopvang, verlof, etc. Ook pleit de SER voor een zogenoemd ingroeiquotum van 30 procent voor leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van beursgenoteerde bedrijven. Wanneer een man wordt benoemd, terwijl het aandeel vrouwen in de RvC nog geen 30 procent is, wordt de benoeming nietig verklaard. Dit 'legestoelprincipe' geldt als het aan de SER ligt voor alle beursgenoteerde bedrijven, net als in Duitsland. Er is bewust gekozen voor een quotum voor de RvC, omdat dit toezichthoudende orgaan structurele gedragsveranderingen kan bewerkstelligen.

 

Maatwerk

De belangrijkste grote ondernemingen van Nederland – dat zijn er zo'n  5.000 – gaan als het aan de SER ligt verder concrete en ambitieuze doelen stellen voor de top en de subtop die passen bij de omvang en het karakter van het bedrijf. Door daarbij ook ambities voor de subtop vast te leggen, vergroten bedrijven de eigen kweekvijver voor vrouwelijk talent. Om de voortgang bij te houden moet volgens de SER een nieuw monitoringsysteem en aanpak worden opgezet.