‘Nederland nu vooral gebaat bij stabiel en voorspelbaar beleid’

16-03-2023

Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland wachten de definitieve uitslag van de provinciale statenverkiezingen af, maar alles wijst erop dat de coalitie zetels inlevert in de Eerste Kamer. De ondernemersorganisaties benadrukken in een eerste reactie het belang van stabiel overheidsbeleid komende jaren.

 

Kiezer hecht aan ondernemerschap

Duidelijke winnaar is de BBB, die aan kop gaat in meerdere provincies en met een groot aantal zetels in de Eerste Kamer gaat komen. Hiermee is volgens de ondernemingsorganisaties in ieder geval duidelijk dat de kiezer veel waarde hecht aan ondernemerschap en een sterk landelijk gebied.

 

Vertrouwen herstellen

‘Gelet op de grote vraagstukken waar we voor staan komende jaren (klimaat, stikstof, wonen, etc.) is voor Nederlandse ondernemers nu vooral stabiel en voorspelbaar overheidsbeleid cruciaal om te kunnen investeren’, aldus de ondernemingsorganisaties. Ze wijzen daarbij op recent onderzoek onder duizenden ondernemers waaruit blijkt dat die vinden dat de politiek het juist op dit punt laat afweten. ‘Het is dan ook belangrijk dat alle politieke partijen helpen om dit vertrouwen in de politiek te herstellen. Ook het vertrouwen van de politiek in de samenleving vraagt actie.’

 

Nederland mag niet op slot

Wat de uitslagen precies betekenen voor de uitvoering van het kabinetsbeleid en voor ondernemers laat zich nog lastig voorspellen volgens VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Al lijkt het het maken van effectief beleid niet per se makkelijker te maken. Dit geldt ook voor de provincies die komende jaren op talloze fronten een cruciale taak hebben van het realiseren van meer woningbouw tot de stikstofopgave en het creëren van ruimte voor nieuwe economische ontwikkeling. We kunnen het ons echter niet permitteren dat het land op slot blijft of onbestuurbaar wordt. Daarvoor zijn de uitdagingen veel te groot.’