Hulp voor bedrijven bij zorgplicht kinderarbeid

18-10-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland gaan bedrijven ondersteunen om stappen te zetten tegen kinderarbeid en hen zo voorbereiden op wetgeving die komen gaat. Met het project Kinderrechten kunnen ondernemers onder meer een scan doen om het mogelijke risico van kinderarbeid in de keten te achterhalen en kosteloos de hulp inschakelen van een onafhankelijke adviseur.

 

Voorkoming van kinderarbeid

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn het project gestart om ondernemers te helpen invulling te geven aan hun zorgplicht ter voorkoming van kinderarbeid. De Eerste Kamer nam in 2019 de Wet Zorgplicht Kinderarbeid aan, die van bedrijven vraagt dat ze actie ondernemen om de risico’s van kinderarbeid in hun keten zoveel mogelijk uit te bannen. De Nederlandse overheid wacht echter met de uitwerking van die wet totdat duidelijk is wat Brussel gaat doen. Want ook de Europese Commissie is bezig met wetgeving, zodat in alle EU-landen dezelfde basis geldt. Dát er wetgeving komt, is dus wel zeker.

 

Deskundig advies

Met het project Kinderrechten, dat is opgezet met steun van het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK), spelen de ondernemingsorganisaties daarop in. Via een scan kunnen ondernemers een risico-inschatting maken van de kans dat er, waar dan ook in de keten, sprake is van kinderarbeid. Ook kunnen ze een beroep doen op kosteloos deskundig advies en ondersteuning om het risico van kinderarbeid in de keten te verkleinen.

 

Plan van aanpak

Verder is er een plan van aanpak dat algemene aanbevelingen geeft om kinderarbeid te signaleren en te voorkomen en concrete acties op een rij zet die ondernemers zelf in Nederland kunnen nemen. Het plan van aanpak is opgesteld door Work: No Child’s Business, een alliantie van Save the Children Nederland, UNICEF Nederland en de Stop Kinderarbeid Coalitie, in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Kinderarbeid neemt toe

Het aantal kinderen in de wereld dat noodgedwongen moet werken, is de afgelopen vier jaar schrikbarend opgelopen, met 8,4 miljoen tot een totaal van 160 miljoen, zo blijkt uit cijfers van UNICEF en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). De organisaties vrezen dat door de coronacrisis nog eens miljoenen kinderen het risico lopen dat ze moeten gaan werken. Dit wereldwijde probleem vraagt om een wereldwijde oplossing, waarbij ook bedrijven een verantwoordelijkheid hebben.

 

Tien risicosectoren

De overheid heeft op grond van een analyse tien risicosectoren vastgesteld die een verhoogde kans op kinderarbeid hebben. Dat zijn de bouw, detailhandel, energie, financiële sector, groothandel, hout en papier, land- en tuinbouw, metaal en elektronica, textiel en kleding en voedingsmiddelen.

 

Meer informatie

De scan en andere informatie zijn hier terug te vinden.

Lees meer over