'Grote transities vragen om een strategische visie van het Rijk'

07-03-2018

Grote transities vragen om een strategische visie, een integrale aanpak en regie vanuit het Rijk. Dat is de hoofdboodschap van VNO-NCW en MKB-Nederland tijdens de rondetafel bijeenkomst van de vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. De Commissie hield deze bijeenkomst met maatschappelijke organisaties, andere overheden en wetenschappers om zich voor te bereiden op de discussie met de regering over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), die naar verwachting in de loop van dit jaar gaat verschijnen

 

NOVI

De NOVI is het aangewezen instrument voor het Rijk om regie te nemen bij de aanpak van de ingrijpende transities die nodig zijn om ons land leefbaar te houden en om het vestigingsklimaat voor ondernemingen te versterken. Alleen al de woningbouwopgave, de vermindering van de CO2-uitstoot met 80 procent en het inspelen op de gevolgen van klimaatverandering vragen erom dat het NOVI, een soort Deltaplan voor de fysieke leefomgeving, in de eerste helft van 2019 gereed is.

 

Concreet

Gemeenten en provincies moeten vervolgens het voortouw nemen om de strategische visie in het NOVI concreet vorm te geven, samen met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en kennisinstituten. De uitwerking en vormgeving zou volgens de ondernemingsorganisaties moeten belanden in regionale gebiedsagenda’s. Het is wenselijk dat de afspraken dan worden vastgelegd in een bestuursakkoord waarin partijen zich committeren en zorg dragen voor een effectieve en efficiënte uitvoering.

 

Lees hier de inbreng voor de bijeenkomst.