Goede zaak dat eerder voorstel detacheringsrichtlijn is aangepast

24-10-2017

'Het is een goede zaak dat eerdere voorstellen tot wijziging van de detacheringsrichtlijn zijn aangepast na klachten van Europese ondernemingsorganisaties.' Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland  in een reactie op een maandagavond in Luxemburg bereikt akkoord tussen de Europese ministers van Sociale Zaken.

 

Loon nu al hetzelfde

De ondernemingsorganisaties wijzen er wel op dat in Nederland nu al direct het loon en andere (kern)arbeidsvoorwaarden hetzelfde moeten zijn. 'Het aanscherpen en invoeren van nieuwe Europese regels was in die zin dus niet nodig. Het gaat er vooral om dat je bestaande afspraken beter handhaaft. Nu al moeten werkgevers mensen in Nederland hetzelfde loon bieden en notoire overtreders van die regels moeten gewoon worden aangepakt', aldus de organisaties.

 

Mobiliteit op arbeidsmarkt

Een grotere mobiliteit op de Europese arbeidsmarkt levert volgens de ondernemingsorganisaties per saldo meer banen en een hogere welvaart op. 'Dat doel moeten we niet uit het oog verliezen bij de implementatie van de nieuwe regels. De mobiliteit is in Europa traditioneel erg laag. En de nieuwe regels kunnen onbedoeld bijvoorbeeld effect hebben op Nederlanders die over de grens worden gedetacheerd', aldus de organisaties. 'Die groep is vele malen groter dan de groep mensen die hier komt werken.'   

 

Aanpassing voorstel detacheringsrichtlijn

In een maandagavond bereikt akkoord tussen de Europese ministers van Sociale Zaken is afgesproken dat tijdelijke werknemers uit een ander EU-land voortaan na maximaal 1,5 jaar dezelfde beloning moeten krijgen voor hetzelfde werk als hun collega’s in het gastland. Na oproepen van de Europese werkgevers is het nieuwe voorstel op een aantal punten aangepast in vergelijking met eerdere voorstellen voor wijziging van de detacheringsrichtlijn die rouleerden.