'Europese wetgeving voor AI mag innovatie niet vertragen'

21-02-2020

Het is goed dat er één Europees regelgevend kader komt voor kunstmatige intelligentie (AI). Maar dat mag niet leiden tot overregulering die negatief uitwerkt op innovatie. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland naar aanleiding van het Witboek AI van de Europese Commissie. Dat witboek is onderdeel van de visie van de Europese Commissie op de digitale toekomst. Deze visie bevat plannen en voornemens voor hoe Europa met thema's als AI, cyberveiligheid en data wil omgaan.

 

Hoog risico

De Commissie wil bijvoorbeeld criteria opstellen voor algoritmische systemen in sectoren met een hoog risico. VNO-NCW en MKB-Nederland vrezen dat dit ertoe zal leiden dat AI-toepassingen worden geconfronteerd met ingrijpende regels en een stelsel van toetsen. ‘Met dergelijke vertraging verlies je zeker de strijd met China en de VS op AI-gebied’, stellen zij in een reactie. ‘Kom met heldere critera en geef bedrijven zelf de verantwoordelijkheid om te zorgen dat hun systemen aan de regels voldoen.’

 

Datasets

De Europese Commissie stelt ook voor om alleen door de EU goedgekeurde datasets te gebruiken voor het trainen van AI-systemen. 'We moeten ons realiseren dat applicaties beter worden als zij getraind worden met meerder datasets', zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. Bovendien is voor veel toepassingen, zoals het diagnosticeren van ziektes, de herkomst van data niet relevant. Deze maatregel kan daarom belemmerend werken. Wat wel kan helpen, is het plan van de Europese Commissie om grote 'dataruimtes' te creëren. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het belangrijk dat deze publiek-privaat worden vormgegeven. Daarnaast wijzen ze erop dat data-uitwisseling altijd op basis van vrijwilligheid moet plaatsvinden en dat bedrijven niet geforceerd moeten worden om hun data op te slaan in toegewezen ruimte.

 

Harmonisatie

De ondernemingsorganisaties vinden het belangrijk dat er één Europees regelgevend kader voor AI komt met geharmoniseerde regels. Zo'n kader bevordert grensoverschrijdende innovatie en samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidzorg en mobiliteit. ‘Maar het is een gemis als innovatie hulpmiddelen om bijvoorbeeld mensenlevens te redden, worden vertraagd door overregulering.’

 

Lees hier het hele statement van VNO-NCW en MKB-Nederland.