Eerste Kamer stemt in met nieuwe topvrouwenaanpak

28-09-2021

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de nieuwe topvrouwenaanpak die is opgesteld door de SER met hulp van onder meer VNO-NCW. De nieuwe aanpak moet onder meer leiden tot meer aanwas van vrouwelijk talent, juist ook in de subtop van bedrijven.

 

Ingroeiquotum en streefcijfer

De vandaag aangenomen wet (‘Evenwichtiger verhouding van zetels tussen mannen en vrouwen in het bestuur en de raden van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen’) bevat twee belangrijke maatregelen om diversiteit in de top van het bedrijfsleven te bevorderen: het zogeheten ingroeiquotum en het streefcijfer. De maatregelen gaan waarschijnlijk per 1 januari aanstaande in.

 

Streefcijfers 5.000 grote vennootschappen

Grote naamloze en besloten vennootschappen in Nederland (ca. 5.000) moeten voortaan een plan maken met passende en ambitieuze doelen in de vorm streefcijfers voor de verhouding tussen mannen en vrouwen in het bestuur, de Raad van Commissarissen (RvC) én de subtop. Zo moet een grotere kweekvijver van talent ontstaan én doelen die passen bij het bedrijf in kwestie, zo zitten er veel familiebedrijven in deze groep.   

 

Quotum voor RvC beursgenoteerde bedrijven

Verder regelt de wet dat de samenstelling van de RvC van beursgenoteerde vennootschappen (ca. 100) evenwichtig moet zijn. Dat betekent dat deze ten minste voor een derde uit mannen en een derde uit vrouwen bestaat.

 

Ondersteuning vanuit de SER

De SER gaat bedrijven ondersteunen bij het opstellen van hun plannen en aanpak. Zo wordt een diversiteitsportaal voor de jaarlijkse rapportage van grote vennootschappen opgezet. Via dit diversiteitsportaal zullen bedrijven eenvoudig de vereiste gegevens – gestelde streefcijfers, plannen van aanpak en huidige genderverhoudingen in de (sub)top – kunnen doorgeven. De SER zal deze gegevens jaarlijks ook publiceren. Meer informatie voor bedrijven is vanaf vandaag te vinden op de website van de SER: https://www.ser.nl/nl/thema/diversiteit-en-inclusie/nieuws

Lees meer over