Coronaloket overspoeld door telefoontjes ongeruste ondernemers

16-03-2020

Het nieuwe coronaloket voor ondernemers van KVK in samenwerking met het ministerie van EZK, VNO-NCW en MKB-Nederland loopt storm. Sinds donderdag de eerste dag het loket live was kwamen duizenden telefoontjes binnen. Ook de website loopt storm. Op sommige momenten zat het loket vandaag op 200 belletjes per uur. Om die reden is onder meer een speciale bel-me-terug-button geïnstalleerd. KVK, VNO-NCW en MKB-Nederland roepen ondernemers zoveel mogelijk eerst de website van het loket te raadplegen alvorens te bellen.

 

Keihard geraakt 

Het loket blijkt in een grote behoefte te voorzien, nu veel ondernemers keihard geraakt worden door acute vraaguitval door het wegvallen van bijvoorbeeld evenementen, boekingen en de sluiting van de horeca en musea en dergelijke. Ook kappers, vervoersbedrijven, opleidingen en de sportsector zien de omzet nu al hard terugvallen met percentages van soms ongekende proporties.

 

Geen geld

Veel van de vragen bij het loket gaan over financiële kwesties en gebrek aan liquiditeit (circa 40 procent) en hoe ondernemers bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van nieuwe faciliteiten van het Rijk om dit op te vangen in deze uitzonderlijke omstandigheden (ook circa 40 procent van de vragen). 

 

Werktijdverkorting biedt niet altijd soelaas

Verder gaan de binnenkomende vragen over zaken als negatieve reisadviezen, thuiswerken en bijvoorbeeld specifiek de regeling voor Werktijdverkorting. Met name bij dat laatste wordt steeds meer duidelijk dat kleine bedrijven tegen problemen aanlopen doordat je bijvoorbeeld pas na zes weken krijgt uitgekeerd, wat lang is gegeven de huidige omstandigheden. Daarnaast treedt bij sommige ondernemers nu de situatie op dat de problemen sinds de WTV-aanvraag fors zijn verslechterd maar dat je de aanvraag pas over zes weken weer kan wijzigen. ‘Dat is gewoon te laat’, aldus één van de bellers met een horecagelegenheid.

VNO-NCW en MKB-Nederland inventariseren alle problemen die bij hen en het loket binnenkomen en delen deze samen met KVK met de overheid in de crisis-overleggen die zijn opgezet met de departementen.

 

Komende weken

Veel van de telefoontjes komen van bedrijven met acute problemen. Duidelijk wordt echter ook dat veel andere ondernemers (maakindustrie, et cetera) zich zorgen maken over de komende weken en maanden, omdat ook zij dan de effecten gaan ondervinden van de problemen in Italië, China, de buurlanden of het afblazen van allerlei (reis)activiteiten en evenementen. 

 

Meer weten?

Hier vind je de contactgegevens van het loket. Hier alle info in het corona dossier van VNO-NCW en MKB-Nederland. Hier vind je de vier scenario’s die ondernemersorganisaties 12 maart hebben uitgebracht met wat er dan allemaal moet gebeuren om te voorkomen dat bedrijven omvallen in deze uitzonderlijke omstandigheden.

 

 

Kijk ook in ons coronavirus-dossier voor ondernemers, bekijk de Handreiking Veilig en gezond omgaan met Covid-19 op de werkvloer, of ga naar het overzicht met informatie van onze kennispartners.

Lees meer over