‘Bedrijven gaan gemeenten helpen bij handhaving energiemaatregelen’

14-02-2018

Bedrijven gaan gemeenten informeren over de energiebesparende maatregelen die ze nemen. Dat hebben alle partijen in het Energieakkoord, waaronder VNO-NCW en MKB-Nederland afgesproken. Via een beknopt online vragenlijstje zullen bedrijven aan deze informatieplicht, die nog moet worden vastgelegd in het Activiteitenbesluit, kunnen voldoen. Daarmee leveren zij hun toezichthouder of gemeente nuttige informatie waarmee ze beter kunnen gaan handhaven. Zonder bedrijven daarmee op te zadelen met te veel administratieve lasten.

 

Lijsten van erkende maatregelen

Op dit moment verplicht de Wet milieubeheer het midden- en kleinbedrijf al om alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Voor mkb-ondernemers en overheden is het niet altijd gemakkelijk om te weten om welke maatregelen het precies gaat. Daarom zijn er per sector lijsten van erkende maatregelen die ondernemers kunnen nemen. Wie die maatregelen neemt, voldoet aan zijn verplichting. Daar komt nu een informatieplicht bij.

 

Risicogericht handhaven

‘Als gemeenten weten welke erkende maatregelen bedrijven hebben doorgevoerd, krijgen ze een beter inzicht in welke bedrijven achterblijven of niets doen. Op die manier kan het bevoegd gezag risicogericht handhaven. Door landelijke afspraken verminderen we bovendien de lokale verschillen in wat ondernemers aan hun bevoegd gezag moeten aanleveren’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland .

 

Geen omkering van bewijslast

‘Van een omkering van de bewijslast is geen sprake in de Uitvoeringsagenda 2018 van het Energieakkoord’, aldus de ondernemingsorganisaties. Bedrijven zullen niet door middel van bedrijfseconomische analyses aan hoeven tonen welke maatregelen wél en niet binnen vijf jaar terugverdiend worden. ‘We willen voorkomen dat er een enorme bureaucratische rompslomp ontstaat. Die energie kunnen bedrijven beter besteden aan het indraaien van ledlampen, het aanbrengen van isolatie en andere nuttige maatregelen.’