Bedrijfslevenorganisaties presenteren strategie voor Afrika

26-11-2019

Nederlandse bedrijven stimuleren om meer zaken te doen in en met Afrika. Dat is het doel van de Afrika Strategie die VNO-NCW en MKB-Nederland hebben opgesteld. Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, overhandigde het eerste exemplaar vandaag tijdens de handelsmissie in Nigeria aan minister-president Mark Rutte.

 

15 Afrikaanse focuslanden

De ondernemingsorganisaties focussen zich met hun strategie op vijftien landen waar Nederlandse bedrijven – groot en klein -  met hun expertise kansrijk en van toevoegde waarde kunnen zijn. Die vijftien zijn geselecteerd aan de hand van huidige Nederlandse activiteiten in het land, hun economische positie, de politieke stabiliteit en de manier van zakendoen. De top-3 daarvan wordt gevormd door Zuid-Afrika, Nigeria en Egypte. Voor de Afrika Strategie is input gevraagd aan bedrijven en aan organisaties als de Netherlands-African Business Council, FMO, PUM, DECP en NLinBusiness.

 

Afrika is nabije buur

Afrika is een continent in opkomst, met gemiddelde economische groeicijfers waar Europa niet aan kan tippen, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij zien het continent als een nabije buur die groeit en vergroent als kool. Het is niet alleen Nederland dat er mogelijkheden ziet, ook grote spelers als China, Japan en Rusland intensiveren er hun inspanningen. Afrika heeft te maken met een enorme bevolkingstoename, urbanisatie en een gestage groei van de middenklasse. Dat stelt de landen voor uitdagingen op terreinen waar juist Nederlandse bedrijven goed in zijn, denken de ondernemingsorganisaties. Zij kunnen met hun producten en diensten een bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals.

 

Miljardenmarkt

Nederland doet nu jaarlijks voor 27 miljard euro zaken in Afrika en investeerde er vorig jaar voor 68 miljard euro. In de Afrika Strategie, spreken de ondernemingsorganisaties de ambitie uit om beide bedragen voor 2030 te verdubbelen. Om die doelstellingen te kunnen halen, zetten zij in op het benutten en uitbreiden van de informatievoorziening, het vergroten van het netwerk van het Nederlandse bedrijfsleven in Afrika, verbeterde toegang tot financiële middelen toegepast op het Afrikaanse continent en het leveren van een bijdrage aan de economische ontwikkelingen van Afrika én het bevorderen van de SDG’s.

 

Kansen, knowhow en welvaart

VNO-NCW en MKB-Nederland bepleiten een beleid dat het zakendoen met Afrika bevordert. Niet alleen omdat er kansen liggen voor Nederlandse ondernemers, maar ook omdat het Afrika en haar inwoners ten goede komt als Nederlandse bedrijven daar meer bedrijvigheid, knowhow en welvaart naar toe kunnen brengen, stellen de ondernemingsorganisaties. VNO-NCW en MKB-Nederland doen een reeks aanbevelingen om ondernemers goed te faciliteren, onder meer op het gebied van kennis, netwerken en financiering.

 

Taskforce handelsbevordering

De ondernemingsorganisaties zien de strategie voor het bedrijfsleven als een ‘startschot’ en als input voor de nog op te richten, publiek-private taskforce voor de handelsbevordering en economische ontwikkeling tussen Nederland en Afrika, waartoe onder andere CDA-Kamerlid Amhaouch afgelopen zomer de regering per motie heeft verzocht.

 

Presentatie Afrikastrategie

 

 

Videoverslag handelsmissie Nigeria