Sociaal beleid is de bevoegdheid van de EU-lidstaat

14-06-2017

Aan de hand van een reflectiepaper schetst de Europese Commissie drie mogelijke scenario's voor de toekomst van de sociale dimensie van Europa. Die scenario's zijn het beperken van de sociale dimensie tot het vrije verkeer van personen. Het tweede scenario is, dat een groep EU-lidstaten het initiatief neemt om iets extra's te doen op sociaal terrein. Het derde scenario is het maximaal stimuleren door de EU van sociale convergentie tussen de EU-lidstaten. In dit laatste scenario is een wijziging van de verdeling van bevoegdheden tussen EU-lidstaten en de EU aan de orde.

 

De komende tijd zal met EU-lidstaten, EU-instituties en met werkgevers-en werknemersorganisaties worden verkend hoe de sociale dimensie van de Europese Unie vorm en inhoud zou kunnen krijgen. Tijdens een te houden top van regeringsleiders en sociale partners in Gothenburg op 17 november a.s. zal de sociale dimensie centraal staan. De inzet van VNO-NCW en MKB-Nederland is gericht op subsidiariteit, het op EU-lidstaat-niveau regelen wat op dit niveau geregeld kan worden, centraal: sociaal beleid is de bevoegdheid van de EU-lidstaat. Verder is economische convergentie binnen de EU essentieel. Sociaal beleid en economische vooruitgang zijn twee zijden van dezelfde medaille.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.